Skip to content

Pisma Lily

Avtor: Alan Macfarlane

Prevod: Jurij Kovič

Del zbirke: Posebne izdaje

Kategorija: Razprodane knjige, Prevodno leposlovje, Humanistika in družboslovje


  • leto izida: 2007
  • št. str.: 306
  • isbn: 9789612421304
  • cena: 12,00 EUR

O knjigi

Alan Macfarlane je profesor zgodovine in antropologije na svetovno znani Univerzi v Cambridgeu in avtor več kot dvajsetih znanstvenih knjig. Macfarlane velja za enega največjih polihistorskih umov današnjega časa – hkrati pa je tudi dedek sedemletni vnukinji Lily. Radovedna Lily v tridesetih pismih svojega dedka sprašuje o marsičem, predvsem pa jo zanima, kako deluje svet. Njena vprašanja se v svoji preprostosti dotikajo intimnih, moralnih, političnih in filozofskih dilem. Da bi svoji vnukinji lahko podal zadovoljiv in pristen odgovor, mora njen dedek poseči po primerih iz svetovne zgodovine in iz številnih kultur. Lilyjina vprašanja so brezčasna vprašanja, ki nas ne bodo nikoli nehala zadevati. Izčrpnost, iskrivost in razumljivost Macfarlanovih odgovorov pa so Pisma Lily naredili za svetovno uspešnico, prevedeno v številne jezike.

Recenzije

»Avtor, sicer profesor antropologije na Cambridgeu in avtor mnogih knjig o zgodovini in antropologiji Velike Britanije, Nepala, Japonske itn., je znan po svojem nekonvencionalnem načinu razmišljanja. Med drugim je v sedemdesetih letih, kot pravi Tina Košir v uvodnem zapisu v nedavnem intervjuju z njim, spodbil takrat splošno sprejeto paradigmo, da se je Anglija v 15. in 16. stoletju iz kmečko-fevdalne revolucionarno prelevila v moderno, kapitalistično in individualistično družbo, in dokazal, da v angleški zgodovini ni bilo nobenega takšnega preskoka, saj naj bi bili Angleži že od anglosaških časov individualisti, skozi zgodovino pa se je individualizem le poglabljal. Na jesen svojega življenja se je Macfarlane odločil, da bo svojo življenjsko in znanstveno izkušnjo o tem, kako deluje svet, združil v knjigo razumljivo širokemu krogu bralcev. Pisma Lily s poglavji, kot so na primer Ljubezen in prijateljstvo, Verovanje in znanje, Telo in um, Nasilje in strah itn., so nastala kot odgovori na trideset brezčasnih vprašanj njegove vnukinje Lily z različnih področij človekovega življenja, od intimnih, moralnih do političnih in filozofskih, v katerih ji skuša kot dedek s širokim intelektualnim obzorjem na večplasten, a doumljiv način predstaviti posamezno področje. Knjiga, ki jo bodo lahko z enakim pridom uporabljali tako starši kot tudi (njihovi) mladostniki. (Samo Rugelj, Bukla)«

O avtorju

Alan Macfarlane (1941, Shillong, Indija) je zgodovinar in antropolog. Velja za enega največjih polihistorskih umov današnjega časa. Je avtor in urednik več kot dvajsetih knjig in številnih člankov o zgodovini Anglije, Nepala, Japonske in Kitajske.

Več o avtorju