Skip to content

Pisma mlademu pesniku

Avtor: Rainer Maria Rilke


  • leto izida: 2006
  • št. str.: 92
  • isbn: 9789612420819
  • cena: 5,00 EUR
  • leto izida: 2006
  • št. str.: 92
  • isbn: 9789612426668
  • cena: 4,99 EUR
  • Možnost branja na mobilnih napravah ter e-bralnikih, več o tem si preberite tukaj.

O knjigi

Rilkejeva Pisma so miniaturne mojstrovine. Ob branju Pisem mlademu pesniku dobimo odličen vpogled v samopodobo pesnika ob prelomu stoletja: izmenjujejo se protipoli genialnosti in norosti, ljubezni in trpljenja, osamljenosti in hrepenenja, preživetvene in ustvarjalne dileme. Tudi v Pismih mladi ženski Rilke odgovarja na konkretna človeka vprašanja – in njegovi odgovori, polni razumevanja, rahločutnosti in modrosti, so taki, da do danes ostajajo nepogrešljivo branje za vsakogar, ki želi pisati ali vsaj razumeti skrivne mehanizme pisanja.

Recenzije

»Kakovost in količina Rilkejeve korespondence priča o strastnem piscu pisem. Ta so tesno povezana z njegovim literarnim ustvarjanjem in polna razglabljanj o načinu človeškega bivanja. Nastale mojstrovine z modrostjo in rahločutnostjo odgovarjajo na zapletena človeška vprašanja in rešujejo ustvarjalne dileme. (Eva Vrbnjak, Bukla)«

O avtorju

Rainer Maria Rilke (1875 – 1926) se je rodil v Pragi. Je eden najpommebnejših lirskih pesnikov v zgodovini nemškega pesništva. Poleg pesmi je objavil pripovedi, spise o umetnosti in kulturi in prevode proze in poezije, predvsem iz francoskega jezika. Pomemben del njegovega literarnega opusa sestavljajo tudi pisma.

Več o avtorju