Skip to content

Pismo očetu in druga kratka proza

Avtor: Franz Kafka

Prevod: Štefan Vevar

Del zbirke: Beletrina

Kategorija: Prevodno leposlovje, Biografija, avtobiografija in dnevniki


  • leto izida: 2010
  • št. str.: 186
  • isbn: 9789612423179
  • cena: 25,00 EUR
  • leto izida: 2010
  • št. str.: 186
  • isbn: 9789612426132
  • cena: 9,99 EUR
  • Možnost branja na mobilnih napravah ter e-bralnikih, več o tem si preberite tukaj.

O knjigi

Pričujočo tretjo knjigo Kafkove kratke proze vpeljuje njegovo znamenito »Pismo očetu«, ki ga je avtor napisal leta 1919 in se je izkazalo za eno najbolj pripravnih besedil za psihoanalitične in biografske študije o Kafki. Ohranilo se je v zapuščini in bilo prvič objavljeno šele leta 1952. Kafka v njem v subtilni literarni maniri problematizira svoj kompleksni in zapleteni odnos z očetom in do zadnjih nadrobnosti razčleni svoje ponesrečeno razmerje z njim. Tudi drama oziroma dialog »Varuh grobnice«, ki sledi »Pismu« in ki je nastal v času med letoma 1916 in 1917, je bil objavljen šele po njegovi smrti. Tema so prelomni dogodki na nekem knežjem dvoru, poganjajo pa jih zastrta razmerja moči, prizadevanje protagonistov, da bi se dokopali do njenih vzvodov, in iracionalni dejavniki. Kafkovi zvezki v oktavu in paralipomena pa zajemajo kratka fragmentarna besedila, ki jih je za silo uredil in redigiral njegov prijatelj Max Brod. V njih zajeti epigramski fragmenti, literarni zametki, zapiski o drugih tekstih in dnevniški zapisi zato terjajo dodatno redigiranje in so v knjižnih izdajah spričo tega deležni raznolikih redakcij.

Recenzije

»V delu Pisma očetu spoznamo zapleten odnos, ki ga je imel do očeta, hkrati pa je to najbolj pripravno besedilo za biografske študije o Kafki. (Biblos)«

O avtorju

Franz Kafka (1883–1924, Praga, Češka) velja za klasika svetovne književnosti in literarno legendo, čeprav je za časa svojega življenja objavil le manjši del svojega pisateljskega opusa. Njegova najbolj znana dela so romani Proces, Grad in Amerika, napisal pa je tudi številne kratke zgodbe, pisma in eseje. Po avtorju so poimenovali mednarodno literarno nagrado.

Več o avtorju