Skip to content

Planetarium

Avtor: Vojko Gorjan


  • leto izida: 2013
  • št. str.: 475
  • isbn: 9789612428945
  • cena: 35,00 EUR

O knjigi

Planetarium obsega približno polovico Gorjanove doslej neobjavljene literarne zapuščine. Časovna razdalja, ki loči nastanek »fantastičnega romana« Planetarium od objave, je zaobjeta v njegovi vsebini; dogajanje se konča leta 2010, s preobrazbo Matije Murna, ki je življenje posvetil pisanju o legendarnem Faikusu – in na koncu zaslutil, da piše o samem sebi. V tej osupljivi umetnini je Gorjan pred smrtjo strnil svoja spoznanja, kot Faikusova dela pa vanj vključil tudi svoje starejše tekste. V predgovoru pravi: »Avtor tega dela nosi trnov venec v glavi, tako da ga ne vidijo niti najbližji, medtem ko ga čutijo vsi. Da bi razbremenil sebe in tiste, ki bi jih rad ljubil, uresničuje samega sebe v napornem izumljanju paraboličnih del, ki naj ustrezajo in hkrati skušajo ter zbadajo najostrejše kritične čute; ta dela imajo namen biti provokativna, zatorej jih je treba prespati in pustiti, da delujejo v duši bralca kot kvas.« Dodani so še Gorjanovi krajši teksti – od pretresljivih opisov izkušenj s psihiatrijo do esejev.

Recenzije

»Dolgo pozabljena osupljiva umetnina Planetarium in krajši teksti Vojka Gorjana - od pretresljivih opisov izkušenj s psihiatrijo do esejev. (Biblos)«

O avtorju

Vojko Gorjan (1949–1975, Ljubljana) je bil vizionarski pesnik in pisatelj. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je študiral umetnostno zgodovino in sociologijo, diplomiral je iz Williama Blaka. Doslej sta izšli njegova knjiga pesmi Jeruzalemski grički in prevod Blakove Poroke nebes in pekla.

Več o avtorju