Skip to content

Plava ladja

Avtor: Vinko Moederndorfer


  • leto izida: 2010
  • št. str.: 255
  • isbn: 9789612423148
  • cena: 28,00 EUR
  • leto izida: 2010
  • št. str.: 255
  • isbn: 9789612840129
  • cena: 13,99 EUR
  • Možnost branja na mobilnih napravah ter e-bralnikih, več o tem si preberite tukaj.

O knjigi

Vinko Möderndorfer je s sintagmo »plava ladja« premišljeno povzel tematsko jedro besedil knjige ter, kot se za leposlovje spodobi, tudi večpomensko nagovoril bralčevo percepcijo. V središču Möderndorferjevega zanimanja je tokrat individuum, vendar ga avtor motri iz nekoliko drugačnega zornega kota kot običajno. Vinko Möderndorfer se v Plavi ladji oddalji od risa, za katerega se zdi, da mu je zelo ljub, namreč risa čistega intimizma, privatizma zgodb. Zasebnost posameznika, doslej pogosto uzrta predvsem skozi njegov erotični in/ali ljubezenski odnos do (bolj, večkrat pa manj) bližnjega drugega, avtorja zanima v svojem univerzalnejšem vidiku, namreč kot zgolj posamična eksistenca, kot osamljena, nepredirna in težka čas(ov)nost s svojim začetkom in koncem.

Recenzije

»Utelešajo veselje do bivanja, tudi kadar je tragično ali izgubljeno. Niso gospodarji življenja, so le njegovi gostje, ki pa ne postopajo po danih klišejih, ampak iščejo svojo identiteto v svojskem pristopu, ki implicira, da nobeno bivanje ni dokončno, zakaj v vsakem hipu lahko zaživi v drugačno smer in od tam spet naprej. Literatura, ki prehaja v eksistencializem.(Bernard Nežmah, www.mladina.si)«

O avtorju

Vinko Möderndorfer (1958, Celje) je trenutno zagotovo eden najbolj plodovitih in vsestranskih slovenskih ustvarjalcev, saj njegovo področje udejstvovanja zajema gledališko, operno, filmsko in televizijsko režijo, konkretno z leposlovno besedo pa se srečuje kot esejist, dramatik, pesnik in prozaist. Möderndorferjevo prozno snovanje obsega številne romane in knjige kratke proze. Za zbirko novel Nekatere ljubezni, prejel tudi nagrado Prešernovega sklada.

Več o avtorju