Skip to content

Provinca. Mrak

Avtor: Gašper Bivšek


  • leto izida: 2012
  • št. str.: 97
  • isbn: 9789612424756
  • cena: 19,00 EUR
  • leto izida: 2012
  • št. str.: 97
  • isbn: 9789612429249
  • cena: 12,99 EUR
  • Možnost branja na mobilnih napravah ter e-bralnikih, več o tem si preberite tukaj.

O knjigi

Druga pesniška zbirka Gašperja Bivška Provinca. Mrak je razdeljena na dva dela, ki se členita na razne podcikle (»Tihožitja«, »Podrast«, »Gozdovi«, »Lesuni«, »Arhaik«, »Posvečene pesmi« itd.). A kakor cikli niso nekaj enotnega in zaključenega, tudi posamezne pesmi ne tematizirajo znane vsebine, temveč pomenijo pesniško utemeljitev poetične ekspresivnosti. Slednja je vsebovana v pesnikovem pojmovanju živega in mrtvega življenja narave. Pesmi Gašperja Bivška, ki ponujajo novo sozvočje človekovega samoizraza ter naravnega reda, z opevanjem prirodne resničnosti vanjo tudi segajo: »Jeseni v jeseni, // ko veter zaveje skoz njihove veje.«

Recenzije

»Mladi avtor je na pesniško prizorišče stopil leta 2007, ko so o njegovi prvi zbirki zapisali, da ima »samosvojo, izvirno, večplastno filozofsko in hkrati prostodušno ruralno« metaforiko. Ruralnost diha tudi iz njegove nove knjige in prežema pesniške izpovedi, ki so tesno vezane na podeželje. V svojih ekspresivnih pesmih se Gašper Bivšek ukvarja predvsem s človekom, njegovim mestom v svetu, na videz neprizadeto opazuje stvarnost, pri tem pa preseneča z opažanji, ki bi lahko ostala skrita, a pesniškemu očesu ne uidejo. Tako tu in tam monoton tok pesmi prekinjajo živahne domislice, ki bralca zdramijo in povrnejo njegovo zbranost. Zanimivo razmišljanje o Bivškovem pesnjenju je zajeto na koncu zbirke v spremni besedi Neže Zajc. (Tina Škrajnar Petrovič; Bukla)«

O avtorju

Rojen leta 1984 v Slovenj Gradcu. Živi, ustvarja in dela nad Mežico, nekdanjim rudarskim mestom. Piše poezijo in jo objavlja v domačih literarnih revijah. Pri Študentski založbi v Ljubljani je izdal svoj prvenec z naslovom Skorjevec ter drugo zbirko z naslovom Provinca. Mrak

Več o avtorju

Druge knjige tega avtorja