Skip to content

Razbitje

Avtor: Gorazd Kocijančič

Del zbirke: Koda

Kategorija: Razprodane knjige, Esejistika


  • leto izida: 2009
  • št. str.: 365
  • isbn: 9789612422318
  • cena: 19,99 EUR

O knjigi

Gorazd Kocijančič je sedem besedil, zbranih v Razbitju, koncipiral kot ključ do svojega filozofskega sistema. Uvodna eseja predstavljata oris ontologije in v navezavi nanjo zasnutek nove etike. Pojmovni okvir obeh tekstov je osnova za tematiziranje problema zgodovinskosti in besedil, ki k nam prihajajo iz zgodovine in jih skušamo razumeti: osnutek filozofije historiografije in hermenevtike. Esej o znanosti s svojim pogledom v zgodovino predpostavlja zgodovinsko-hermenevtični tematski sklop, a ga s svojo specifiko prerašča in se v ključnem delu vrača na problematiko ontologije, ki jo konkretizira in dopolnjuje. Esej o poeziji in mistiki v ontološkem ključu določa polje poezije in umetnosti nasploh ter jo opredeljuje v njeni antitetični zedinjenosti z duhovno izkušnjo. Knjigo zaključuje izjemen dokument slovenske filozofske misli, korespondenca o biti(h) med akademikom Tinetom Hribarjem in avtorjem.

Recenzije

»Če vaš zanimata seks in oblast in tako naprej ter se ne bojite niti »trde« filozofije niti »višje« matematike, je to knjiga za vas, čeprav utegne imeti vaša bralska duša pri njej težave z recepcijo. Za esejističnimi poskusi se skriva nekaj radikalno abstraktnega, ki vleče visoko in – kdor visoko leta, nizko pade! – še prehitro vrže v skale konkretnega. Razbitje se nadaljuje. (Alen Širca, www.pogledi.si)«

O avtorju

Gorazd Kocijančič (1964) je filozof, pesnik, urednik in prevajalec iz 10 jezikov, med drugimi iz grščine, latinščine in hebrejščine. Prevedel Platonova zbrana dela, sodeloval pa je tudi pri standardnem slovenskem prevodu Svetega pisma. Njegova dela so prevedena v angleščino, češčino, ruščino in druge jezike. Za svoja dela je prejel Rožančevo in Sovretovo nagrado ter nagrado Prešernovega sklada.

Več o avtorju