Skip to content

Rekonstruirana fikcija

Avtor: Marina Gržinič


  • leto izida: 1997
  • št. str.: 224
  • isbn: 9789616211079
  • cena: 2,00 EUR

O knjigi

Knjiga povezuje teorijo in interpretacijo z umetniško in kulturno prakso izbranih avtorjev in skupin v kontekstu specifičnih umetniških, kulturnih in medijskih dogajanj v devetdesetih na ozemlju nekdanje Jugoslavije in v vzhodnoevropskem prostoru. Posebno pozornost posveča video umetnosti, kajti ta je v devetdesetih v slovenskem prostoru postala locus communis različno politiziranih branj, uzurpacij in prilaščanja. Pri tem avtorica ne prikriva lastne vpetosti v medij video umetnosti, marveč se v osrednjem delu besedila osredotoča prav na odnos reprezentacije človeškega telesa v relaciji do uporabe medija, iz lastne video prakse in video prakse soavtorice Aine Šmid. »V Rekonstruirani fikciji, ki išče pot k bralcu, nam ponuja dober vpogled v sodobno medijsko prakso, v sodobne teorije medijskega izraza in v izkušnje, ki izhajajo iz lastne avtorske, organizatorske in recenzentsko-kritiške dejavnosti Marine Gržinić. Iz te knjige se da poučiti o tem, kaj so ob koncu tisočletja mediji in kaj to pomeni pri nas doma (iz recenzije dr. Leva Krefta).

O avtorju

Marina Gržinić (1958, Reka) je filozofinja, publicistka in filmska umetnica, ena najpomembnejših teoretičark na podorčju umetnosti v Sloveniji. V sodelovanju z Aino Šmid ustvarja umetniške video projekte in kratke filme.

Več o avtorju