Skip to content

Saturn in melanholija

Avtor: Raymond Klibansky, Ervin Panofsky, Fritz Saxl

Prevod: Alfred Leskovec

Del zbirke: Koda

Kategorija: Humanistika in družboslovje, Razprodane knjige


  • leto izida: 2013
  • št. str.: 533
  • isbn: 9789612426545
  • cena: 34,00 EUR
  • leto izida: 2013
  • št. str.: 533
  • isbn: 9789612429324
  • cena: 19,99 EUR
  • Možnost branja na mobilnih napravah ter e-bralnikih, več o tem si preberite tukaj.

O knjigi

Saturn in melanholija je osrednje delo sodobnega preučevanja pojma melanholije. Knjiga, ki je v izvirniku izšla leta. 1964 in vsebuje rezultate več kot polstoletnega proučevanja, je bila sprva zastavljena kot interpretacija bakroreza Melancolia I nemškega renesančnega slikarja Albrechta Dürerja, a se je kasneje razrasla v študijo celotnega medicinskega, filozofskega, astrološkega, literarnega in umetnostnozgodovinskega izročila, ki je bilo živo v času nastanka Dürerjeve umetnine. Knjigo sestavljajo štirje deli: v prvem zasledujemo pojem melanholije v medicinskih, naravoslovnih in filozofskih delih antike in srednjega veka, v drugem je preko analiz antičnih in srednjeveških upodobitev in literarnih del obravnavan Saturn kot planet melanholije, tretji del proučuje dva novoveška pristopa k melanholiji, in sicer poetično melanholijo in t. i. »melancholia generosa«. Na osnovi prvih treh delov knjige pride v četrtem, zadnjem delu do analize in interpretacije Dürerjeve umetnine.

Recenzije

»Temeljno delo o melanholiji, jesenski »otožnosti brez razloga«, značaju, ki naj bi ga opredeljeval črni žolč v telesu, predispoziciji, ki naj bi jo po trditvah antičnih mislecev imeli vsi pomembni ljudje (Aristotel je temu »problemu« posvetil cel traktat), telesnem stanju, ki so ga eni imeli za duševno bolezen, drugi pa za posledico vpliva planeta Saturna, ki »vse upočasnjuje«. Esejistično in privlačno pisana, z mnogimi opombami opremljena, celovito zastavljena in eruditsko izpeljana (ter grafično obogatena) monografija v prvem delu razišče zgodovinski razvoj pojma melanholije v naravoslovju in filozofiji, v drugem analizira (astrološko) povezovanje melanholije s planetom Saturnom, v tretjem obdela melanholijo v poznosrednjeveškem pesništvu, v četrtem pa se posveti vsestranski obravnavi slovitega Dürerjevega bakroreza Melanholija I, ki morda predstavlja najboljšo umetniško poosebitev tega pojma. Knjiga za melanholične jesenske dni. (Samo Rugelj; Bukla)«

O avtorju

Raymond Klibansky (1905–2005, Pariz, Francija) je bil sprva asistent na heidelberški Akademiji znanosti, leta 1933 je emigriral pred nacisti in bil profesor na univerzi v Oxfordu in kasneje v Kanadi. V letih 1966–1969 je bil predsednik pariškega Institut international de philosophie.

Več o avtorju