Skip to content

Šelest divjine

Zeleno dno našega kozmosa

Avtor: Zmago Šmitek


  • leto izida: 2019
  • št. str.: 504
  • isbn: 9789612845308
  • cena: 34,00 EUR
  • leto izida: 2019
  • št. str.: 512
  • isbn: 9789612845575
  • cena: 23,99 EUR
  • Možnost branja na mobilnih napravah ter e-bralnikih, več o tem si preberite tukaj.

O knjigi

Zadnja leta svojega življenja je slovenski etnolog in antropolog Zmago Šmitek posvetil preučevanju ključnega vprašanja današnjega časa, načina sobivanja človeka z naravnim okoljem. Iz pozornosti, ki jo današnja znanost posveča temu vprašanju, po avtorjevem mnenju izhajajo mnoga nova, a žal še premalo uporabljena spoznanja. Prednjačijo predvsem biološke znanosti, ki rušijo ustaljene meje med človekom in živaljo ter med naravo in kulturo. Kultura se tako prepogosto razume kot podaljšek biologije. Šmitek vzpostavlja temu alternativno mišljenje. Sprašuje se, kako si je človek predmoderne dobe osmislil ali »počlovečil« naravno okolje, da je bilo z vsemi svojimi kontradiktornimi lastnostmi bivalno. Pri tem ga bolj kot materialni zanima kognitivni vidik tega odnosa, problematika tradicionalne (»ljudske«) percepcije in imaginacije narave, kar spada v delovno polje etnologije in antropologije. Knjiga je bogato slikovno opremljena.

Recenzije

»Z odhodom Zmaga Šmitka nismo izgubili le karizmatičnega osmišljevalca človeške kulture in duše, legendarnega profesorja, velikega erudita in sijajnega popotnika, izgubili smo svojeglavega misleca, lucidnega delavca v brezkrajni deželi prikritega in pozabljenega. Izjemnega sogovornika. Prijatelja, ob katerem je človek zmeraj dobil občutek, da pozna kak skrivni urok in ima zato zmeraj zvrhane žepe časa.«
-(Aleš Šteger).

»Avtorja krasi eruditsko znanje, ki izvira iz permanentne radovednosti, zaradi katere brska po ljudskem izročilu, pravljicah, mitih, pa tudi po srednjeveških rokopisih ... Dosledna knjiga, saj je sama pragozd referenc in seznamov literature, ki jih avtor podarja bralcu, da bi ta lahko stopil na svojo pot radovednega raziskovanja. «
-(Bernard Nežmah, Mladina).

O avtorju

Dr. Zmago Šmitek (1949–2018) je bil redni profesor na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Sodil je med najvidnejše raziskovalce s področja primerjalne religiologije in antropologije, njegova dela in članki pa so naleteli na navdušen sprejem doma in na tujem. Bil je pobudnik in soorganizator Mednarodnega etnološkega mediteranskega simpozija, ki od leta 1994 poteka v Piranu. 

Več o avtorju