Skip to content

Sintaksa mesečine

Avtor: Branko Čegec


  • leto izida: 2004
  • št. str.: 152
  • isbn: 9789616446822
  • cena: 7,00 EUR

O knjigi

Poezija, objavljena v Sintaksi mesečine, je poezija širokih razponov, pomenskih metamorfoz, liričnih okruškov in poezije v prozi.

O avtorju

Branko Čegec (1957, Vrbovec, Hrvaška) je pesnik. Je prvi avtor hrvaške srednje generacije, ki je v slovenščini dobil zaokrožen prerez svojega izbranega dosedanjega ustvarjanja.

Več o avtorju