Skip to content

Slovenska esejistika od začetkov do leta 1950

Avtor: Miran Štuhec


  • leto izida: 2010
  • št. str.: 254
  • isbn: 9789612423353
  • cena: 27,00 EUR

O knjigi

Monografija o slovenski esejistiki od njenih začetkov do leta 1950 je logično nadaljevanje knjige rednega profesorja dr. Mirana Štuhca, ki je izšla leta 2003 in je obravnavala slovensko esejistiko v letih 1950–2000. Tudi tokrat je eden najpomembnejših slovenskih raziskovalcev esejistike, dr. Miran Štuhec, pripravil analitičen in sintetičen esejističnozgodovinski uvid v obsežni korpus, ki je od 19. stoletja naprej sooblikoval duhovno in kulturno podobo Slovencev. Knjiga tako ves čas sledi relevantnim besedilom in avtorjem, upošteva njihove interese, slogovne in jezikovne specifike in svetovnonazorske podlage. Konceptualno se navezuje na podobne obsežne študije doma in v tujini: najprej definira nekaj neobhodnih teoretskih vprašanj, nato napravi zgodovinski pregled kulturnopolitičnega dogajanja in opozori na začetke slovenske esejistike. Potem se v poglavju »Problemska in nazorska razhajanja ter stičišča; slovenstvo, kultura, jezik, literatura« ukvarja z glavnimi tematskimi vozlišči, v zadnjem, najobsežnejšem delu pa preide k obravnavanju posameznih avtorjev in del. Upoštevanih piscev je enaindvajset, razvrščeni pa so kronološko, od najstarejšega k najmlajšemu.

O avtorju

Miran Štuhec (1952, Maribor), literarni zgodovinar, literarni teoretik in univerzitetni profesor, se posveča raziskovanju slovenske proze 19. in 20. stoletja. Napisal je več strokovnih knjig in prispevkov s tega področja, pri Beletrini so izšla njegova dela Naratologija – med teorijo in prakso, Slovenska esejistika od začetkov do leta 1950 ter Žive besede in prodorne misli.

Več o avtorju