Skip to content

Slovenska glasba 1918 - 1991

Avtor: Darja Koter


  • leto izida: 2013
  • št. str.: 538
  • isbn: 9789612425609
  • cena: 35,00 EUR
  • cena s popustom: 15,00 EUR
  • leto izida: 2013
  • št. str.: 538
  • isbn: 9789612429232
  • cena: 24,99 EUR
  • Možnost branja na mobilnih napravah ter e-bralnikih, več o tem si preberite tukaj.

O knjigi

Monumentalni Slovenska glasba 1848-1918 ter Slovenska glasba 1918-1991 kot prvi celovito obravnavata zgodovino slovenske glasbe v omenjenem obdobju. Dr. Darja Koter v podatkovno poglobljenem, stilistično virtuoznem in nadvse komunikativnem delu upošteva vse pomembnejše dejavnike, kot so družbeno-politične spremembe, kulturna zgodovina Slovencev in razvoj slovenske umetnosti. Razvoj slovenske glasbe prikaže v soodvisnosti z vsakokratnimi družbenimi oziroma družbeno-političnimi spremembami, se ne izogiba kulturnim in nacionalnim trenjem, upošteva sociološke in umetnostne študije ter glasbeni tok umešča v širši družbeni kontekst in prikaže njegove interakcije z istočasnimi evropskimi gibanji. Vsebinsko se opira na zgodovino glasbenega gledališča, na dosežke in pomen glasbenih društev pri razvoju slovenske glasbene in širše kulture, poglobljeno predstavi posamezne skladatelje in njihova dela, skladateljske šole in stilna gibanja, izpostavi pomembnejše poustvarjalce, posameznike in ansamble, razvoj glasbenih oblik, glasbenega šolstva in izdelovanja glasbil, ne nazadnje se posveča tudi delovanju glasbenih ustanov ter njihovemu družbenemu pomenu. Delo je razdeljeno v dve knjigi s prvo svetovno vojno kot eno ključnih ločnic v razvoju glasbe na Slovenskem. Opremljeno je s preglednim in informativnim znanstvenim aparatom ter bogatim slikovnim gradivom. Knjiga, na katero smo čakali desetletja!

Recenzije

»Izjemno obsežna in zahtevna glasbeno zgodovinska študija je razdeljena na dva dela. V prvem delu, na podlagi dobrega poznavanja sodobne muzikološke zgodovinopisne literature, avtorica (sicer predstojnica katedre za zgodovino glasbe na Akademiji za glasbo v Ljubljani) popiše obdobje od marčne revolucije do prve svetovne vojne, torej od zlate dobe čitalništva in razvoja glasbenega gledališča, orglarstva, opere in operete na Slovenskem preko vrhuncev filharmonične družbe in razvoja zborovodstva do vokalno instrumentalne ustvarjalnosti. V drugi knjigi pa naniza podatke o slovenskih glasbenih tokovih med obema vojnama, vzponu orkestralne glasbe, o glasbi v času od socrealizma do modernizma in zaključi z osamosvojitvijo Slovenije, ko so bili med drugim postavljeni tudi novi temelji glasbene umetnosti. (Renate Rugelj; Bukla)«

O avtorju

Dr. Darja Koter (1959, Maribor) je svoje raziskovalno delo začela kot kustodinja zbirke glasbil v Pokrajinskem muzeju na Ptuju. Za svoje delo je leta 1995 prejela Valvasorjevo priznanje. Trenutno kot izredna profesorica za področje zgodovine glasbe dela na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Je avtorica številnih strokovnih člankov ter obsežnih monografij, med temi tudi Glasbilarstvo na Slovenskem (2001, 2004) in Slovenska glasba 1918 -– 1991 (2013)

Več o avtorju