Skip to content

Slovenski Mozart

Knjiga o Josipu Ipavcu

Avtor: Igor Grdina


  • leto izida: 2021
  • št. str.: 216
  • isbn: 978-961-284-759-3
  • cena: 25,00 EUR
  • cena s popustom: 19,00 EUR
  • leto izida: 2021
  • št. str.: 160
  • isbn: 9789612847807
  • cena: 18,99 EUR
  • Možnost branja na mobilnih napravah ter e-bralnikih, več o tem si preberite tukaj.

O knjigi

V novi graški operni hiši, ki je spadala med največje v habsburški monarhiji, je bil leta 1902 na prireditvah elitnega aristokratskega kroga dvakrat izveden prvi slovenski balet Možiček. Njegov avtor in študent medicine Josip Ipavec je dirigiral orkestru. Noben slovenski umetniški ustvarjalec med svojimi srednjeevropskimi sodobniki verjetno ni doživel tolikšnega triumfa. Uspehi slovenskih arhitektov, slikarjev in pisateljev so prišli šele pozneje. Knjiga o avtorju prvega slovenskega baleta, katerega nastanek v javnosti velja za prelomen umetniški dogodek, s kulturnozgodovinskega vidika tematizira tragično zgodbo Josipa Ipavca. Predstavi njegove korenine, leta mladostnega popotovanja, ko se je uveljavil kot skladatelj samospevov, življenjski vrhunec na Dunaju ter duševni razkroj v somraku vsemogočne Evrope med prvo svetovno vojno. Posebna pozornost je namenjena »komični operi v starem številčnem slogu« Princesa Vrtoglavka, ki je bila kot skladateljev ustvarjalni testament krstno uprizorjena šele leta 1997.

Knjiga izhaja v Letu Josipa Ipavca 2021, razglašenem ob pisni pobudi župana Šentjurja mag. Marka Diaci Vladi RS ob 100. obletnici ustvarjalčeve smrti. Sozaložnik dela je Knjižnica Šentjur.

Recenzije

»Knjiga je, seveda, velik pripomoček tako k širšemu poznavanju glasbe, umetnosti, skladatelja Josipa Ipavca, kakor tudi pri vzgojno-izobraževalnih vsebinah. S to knjigo smo se želeli pokloniti spominu našega rojaka, velikega skladatelja, velikega umetnika, ki je s svojo umetnostjo prestopil meje lokalnega in, seveda, tudi nacionalnega.«
-(Tatjana Oset, vodja delovne skupine za Josipovo leto).

»Grdina, avtor novega biografskega eseja, je največji poznavalec ne le Josipa, ampak celotne dinastije Ipavcev iz Šentjurja pri Celju. Je izredno uspešen literarni zgodovinar in zgodovinar z bogatim muzikološkim zanimanjem. Spomnimo se ga kot avtorja Od rodoljuba z dežele do meščana (1999), ko je Josipa Ipavca prvič naslovil kot slovenskega Mozarta, pri čemer ni pretiraval. In Ipavčeva glasba je zagotovo še bolj svetovljanska tudi po zaslugi Igorja Grdine.«
-(Franc Križnar, sigic.si).

»V pričujočem delu podrobno spoznamo ne le Ipavčevo življenjsko pot, ampak tudi celotno ustvarjalčevo bit, vpeto v duh časa, v katerem se je izobraževal, deloval kot zdravnik - po izobrazbi je bil tako kot njegov oče »doktor vsega zdravilstva« - in ustvarjal glasbena dela. Teh bi bilo mnogo več, če ga ne bi zaustavila kruta bolezen, ki je najprej načela njegovo duševno, potem pa tudi telesno zdravje.«
-(Vesna Sivec Poljanšek, Bukla).

O avtorju

Igor Grdina (1965) je doktoriral iz slovenske literarne zgodovine in zgodovine, ukvarja se predvsem z zgodovino starejše in novejše slovenske književnosti (do ok. 1950), s kulturno zgodovino in politično zgodovino 16., 18., 19. in 20. stoletja. Njegova bibliografija obsega več kot 1300 enot; od tega je več kot 30 samostojnih knjig. Ena njegovih dram je bila prevedena v ruščino in izdana v Rusiji. Bil je zaposlen na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer je bil nazadnje redni profesor za starejšo in novejšo slovensko književnost. Sedaj je znanstveni svetnik na ZRC SAZU, sodeluje tudi z AMEU-ISH in predava na programu Kulturna zgodovina na Univerzi v Novi Gorici.

Več o avtorju