Skip to content

Slovenski plebiscit

Avtor: Milan Balažic


  • leto izida: 2010
  • št. str.: 368
  • isbn: 9789612423322
  • cena: 30,00 EUR

O knjigi

Četrto delo iz serije knjig, posvečenih slovenski demokratični revoluciji v 2. polovici osemdesetih in na začetku devetdesetih let, se ekspertno posveča obdobju jeseni leta 1990, ki svoj vrhunec doživi v uspešno izvedenem plebiscitu za samostojno Slovenijo. S podrobnim razkrivanjem dogajanj za zaprtimi vrati slovenske politike avtor odgovarja na temeljne zastavke časa, v katerem Slovenija ob »koncu zgodovine« proizvaja presežek zgodovine, pri kraju nacionalne države pa proti globalnemu toku sveta stremi k samostojni državi. Zakaj je demokratična revolucija morala zdrsniti v nacionalno emancipacijo? Na čem je bilo zgrajeno plebiscitno soglasje slovenske politične elite in kako presežen kulturni boj? Kako se je Slovenija uprla trem ogrožajočim avtoritarnim in unitarnim socializmom – Miloševićevemu, Markovićevemu in armadnemu? Na kakšen način se je v pogojih divjega kapitalizma opredelil nastajajoči slovenski kapital? Kakšno vlogo je imela slovenska množična psihologija, ki je namesto stereotipne pohlevnosti izkazovala agresivnost in upornost Slovencev? Knjiga ob izjemni analitičnosti ponuja prvovrstni vpogled v zakulisje spopadov znotraj slovenske politike tistega časa, pa tudi v ozadja groženj z jugoslovansko državljansko vojno in spoprijeme s svetovno diplomacijo, ki je bila takrat enoznačno proti slovenski samostojnosti.

O avtorju

Milan Balažic (1958, Ljubljana). V času demokratizacije in osamosvajanja Slovenije je aktivno sodeloval v dogodkih "slovenske pomladi" in bil poslanec prvega slovenskega demokratičnega parlamenta. Pozneje se je ukvarjal z diplomacijo in ustanovil slovensko Diplomatsko akademijo, predaval pa je tudi na različnih tovrstnih akademijah po svetu. Ob znanstvenih in strokovnih člankih ter leposlovnih delih je objavil več samostojnih monografij, med njimi: Gospostvo: trije pristopi psihoanalize k polju družbenega in političnega (1995), Slovenska demokratična revolucija 1986-1988 (2004) in Psihoanaliza politike (2007).

Več o avtorju