Skip to content

Šund roman

Avtor: Marko Švabič


  • leto izida: 2007
  • št. str.: 196
  • isbn: 9789612420871
  • cena: 10,00 EUR

O knjigi

Marko Švabić je eden vidnejših slovenskih prozaistov druge polovice dvajsetega stoletja, še posebej pomemben pa je kot začetnik tistega njenega toka, ki mu pravimo bodisi nova slovenska proza bodisi ludizem bodisi kako drugače. Kljub svoji nesporni pomembnosti je danes Švabić malodane pozabljen avtor. Beletrinina izdaja zato pomeni poskus njegove reaktualizacije. Poglavitni del knjige Šund roman je Švabičeva daljša pripoved »Vprašanje o suverenosti neke balkanske države«. Besedilo je bilo po delih objavljeno v reviji Problemi – z izjemo zadnjega dela, ki je bil tarča cenzure, saj je anticipiral razpad Jugoslavije. Gre za pravi, knjižno neobjavljeni biser iz leta 1970, torej iz časa, ko je nastajalo osrednje Švabićevo delo, roman Sonce sonce sonce.

Recenzije

»V sunke bohotne imaginacije Švabić priklicuje povsem realne momente slovenske mlajše zgodovine, to je pljunek na samoupravljanje in nateg sistema enakosti.« (Jurij Hudolin, Dnevnik) »V Švabićevi literaturi ni bilo prostora za nostalgijo - vse je ironiziral in satiriziral, vse dogodke pa spremenil v butalski ludizem.« (Marcel Štefančič jr., Mladina) »Čeprav Šund roman ne deluje kot enovito besedilo temveč bolj fragmentarno, posamezne dele povezuje nekakšno skupno nit, nezmožnost bivanja posameznika, nezmožnost notranje pomiritve s sabo in s svetom, nekakšna bitka proti prahu, ko se resnica skriva pod površjem, bitka, ki pa v realnosti ne more biti dobljena.« (Metka Cotič, Radio Slovenija 1)«

O avtorju

Marko Švabić (1949–1993, Ljubljana) je bil novinar in pisatelj. Objavljal je v Tribuni in Problemih, v obeh uredništvih je bil urednik, sodeloval pa je tudi pri skupinah OHO in Katalog. Svoje novele je zbral v knjigah Sonce, sonce, sonce, Ljubavne povesti, Bitka proti prahu, Poet in polis in Črna luknja, dramsko besedilo in dve radijski igri pa je objavil pod skupnim naslovom Mlad junak. Pisal je tudi radijske igre za otroke.

Več o avtorju

Druge knjige tega avtorja