Skip to content

Svastika na pokopališkem zidu

Poročilo o hitlerizmu v širši okolici Maribora v tridesetih letih 20. stoletja

Avtor: Mateja Ratej


  • leto izida: 2021
  • št. str.: 240
  • isbn: 978-961-284-760-9
  • cena: 24,00 EUR

O knjigi

Hitlerizem slovenskega prebivalstva na Štajerskem se je kazal v simpatiziranju z nacističnim redom v javnosti, pomenil je privid boljšega življenja v nemški državi pod Hitlerjem. Ko so se pričeli mariborski Nemci v tridesetih letih 20. stoletja obračati k nacizmu, so jim zaradi lojalnosti, ekonomske odvisnosti in v upanju po večji blaginji sledili mnogi njihovi slovenski delavci in uslužbenci. Primere suma širjenja hitlerjevske propagande v omenjenem obdobju je mogoče spremljati v kazenskih spisih okrožnega sodišča v Mariboru, saj je bil hitlerizem v Kraljevini Jugoslaviji prepovedana politična dejavnost in ga je obravnavalo posebno Državno sodišče za zaščito države v Beogradu. V teh kazenskih spisih, katerih del razkriva Mateja Ratej v svoji knjigi, lahko zelo natančno razberemo, kako so popreproščene krilatice o boljšem življenju pod Hitlerjem s sposobnostjo pronicanja v mnogotere komunikacijske položaje ustvarjale specifično družbeno klimo postopnega naraščanja napetosti v desetletju pred nastopom velikanskega družbenega kolapsa.

Predgovor h knjigi je napisal Tone Partljič.

Recenzije

»»Ali vas ni sram, naš kruh jeste, pa rišete kljukaste križe.««
-(iz knjige).

O avtorju

Mateja Ratej (1974, Maribor) deluje na Raziskovalni postaji ZRC SAZU Maribor, ki jo tudi vodi. Je članica ožjega uredniškega odbora pri Novem Slovenskem biografskem leksikonu (NSBL) in področna urednica pri NSBL za politiko in gospodarstvo po letu 1918. Je urednica Biografskih študij, ki izhajajo v okviru zbirke Življenja in dela na Inštitutu za kulturno zgodovino ZRC SAZU.

Več o avtorju

Druge knjige tega avtorja