Skip to content

Svetovna vojna ob Soči 1. evropski zaplet

Avtor: Igor Grdina


  • leto izida: 2009
  • št. str.: 145
  • isbn: 9789612422608
  • cena: 15,00 EUR
  • leto izida: 2009
  • št. str.: 145
  • isbn: 9789612843571
  • cena: 11,99 EUR
  • Možnost branja na mobilnih napravah ter e-bralnikih, več o tem si preberite tukaj.

O knjigi

Je prva knjiga načrtovane tridelne monografije o prvi svetovni vojni. V tem eruditskem zgodovinskem delu je na ozadju širšega konteksta evropskega spopada brez primere še posebej osvetljena perspektiva vloge Slovencev v vojni vihri, zlasti dogajanje na eni najhujših vojaških front vseh časov, ki je potekala med avstro-ogrsko monarhijo in Italijo ob Soči. Grdina z izjemno obrušenim in pikantnim pripovednim slogom prepleta gosto mrežo zgodb, jih ponovno oživlja in pretvarja v vznemirljivo in napeto branje. Knjiga zelo plastično predoči kompleksno kolesje, ki je sprožilo prvo vojno v Evropi. Po eni strani panoramski historiografski pogled na oblikovanje fronte med Julijskimi Alpami in Jadranom, po drugi strani pa izjemno vrvenje drobnih individualnih zgodb, zablod in tragedij, katerih odmeve zaznavamo vse do današnjih dni.

Recenzije

»Po mnenju avtorja, sicer dvakratnega doktorja znanosti, prva svetovna vojna počasi, a nezadržno iz tudi pričevanjskega konteksta drsi v dokončen zgodovinski okvir. V tem smislu naj bi bila ta knjižica, sicer prva od načrtovane tridelne monografije o prvi svetovni vojni, poskus preseganja dosedanjih del o tej vojni, ki so imela tudi močno pričevanjsko noto njenih udeležencev. Tako predstavlja panoramski zgodovinski pogled na oblikovanje fronte med Julijskimi Alpami in Jadranom. V njej je še posebej osvetljena vloga Slovencev v kompleksnem kolesju, ki je sprožilo prvo svetovno vojno. Renate Štrucl«

O avtorju

Igor Grdina (1965) je doktoriral iz slovenske literarne zgodovine in zgodovine, ukvarja se predvsem z zgodovino starejše in novejše slovenske književnosti (do ok. 1950), s kulturno zgodovino in politično zgodovino 16., 18., 19. in 20. stoletja. Njegova bibliografija obsega več kot 1300 enot; od tega je več kot 30 samostojnih knjig. Ena njegovih dram je bila prevedena v ruščino in izdana v Rusiji. Bil je zaposlen na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer je bil nazadnje redni profesor za starejšo in novejšo slovensko književnost. Sedaj je znanstveni svetnik na ZRC SAZU, sodeluje tudi z AMEU-ISH in predava na programu Kulturna zgodovina na Univerzi v Novi Gorici.

Več o avtorju