Skip to content

Telemahovi komentarji

Avtor: Veno Taufer


  • leto izida: 2016
  • št. str.: 787
  • isbn: 9789612842086
  • cena: 39,00 EUR
  • leto izida: 2016
  • št. str.: 787
  • isbn: 9789612842352
  • cena: 26,99 EUR
  • Možnost branja na mobilnih napravah ter e-bralnikih, več o tem si preberite tukaj.

O knjigi

Telemahovi komentarji izhajajo natanko šestdeset let po tem, ko je Veno Taufer leta 1956 z revijalnimi objavami vstopil v slovenski pesniški prostor. Pričujoča knjiga vsebuje celoten pesniški opus enega najvidnejših pesnikov slovenskega modernizma: trinajst pesniških zbirk, nove, še neobjavljene pesmi in eseje, v katerih avtor premišljuje lastno poetiko. In ta je distinktivna, Tauferjevo pesništvo vse od začetkov do najnovejših pesmi zaznamuje notranja enotnost brezkompromisne zavezanosti jeziku, ki v njegovi poeziji ni zgolj instrument ali izrazno sredstvo, ampak resničnost sama. Ta pa ni monolitna, temveč fragmentarna – kot Taufer v svojih pesmih vedno znova pokaže, je mogoče s poezijo zamajati katerokoli enoznačno »resnico« o svetu. Ne nazadnje tudi tisto, ki jo izreka poezija, česar se pesnik, mojster postopkov dekonstrukcije, rekonstrukcije, ironije in samoironije, izjemno dobro zaveda.

Recenzije

»Je torej slovenski modernizem v sodobnosti še vedno lahko relevanten? Mislim, da to (vsaj v Tauferjevem primeru) vsekakor drži. Čeprav je pesnikov modernistični izraz doživel vrhunec v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, njegov pesniški glas z enako izrazno močjo upesnjuje ozračje sodobnosti in je še daleč od tega, da bi se izpel. (www.ars.rtvslo.si)«

O avtorju

Veno Taufer (1933) je slovenski pesnik, dramatik, esejist in prevajalec, ki je v prostor slovenske poezije vstopil leta 1956 s prvimi objavami v revijah. S svojo prvo pesniško zbirko Svinčene zvezde (1958) se je uvrstil med najizrazitejše predstavnike slovenskega pesniškega modernizma in hkrati velja za predhodnika slovenske avantgarde v 60. letih. Leta 1985 je začel z Mednarodnim literarnim festivalom Vilenica, ki ga je vodil trinajst let, med drugim pa je bil tudi predsednik Slovenskega centra PEN in dva mandata predsednik Mirovnega komiteja Mednarodnega PENa.

Več o avtorju