Skip to content

Uganka daru

Avtor: Maurice Godelier

Prevod: Suzana Koncut

Del zbirke: Koda

Kategorija: Razprodane knjige, Prevodno leposlovje, Humanistika in družboslovje


  • leto izida: 2006
  • št. str.: 290
  • isbn: 9789612420864
  • cena: 15,00 EUR

O knjigi

Knjiga Uganka daru Mauricea Godelierja, francoskega filozofa in antropologa, predstavlja avtorjevo življenjsko delo, rekapitualcijo večdesetletnega razmišljanja o razmerjih med ekonomijo, politiko, sorodstva in religije. Godelier se sprašuje, na kakšen način ljudje obravnavajo realno, imaginarno in simbolno. Analiza poteka na primeru fenomena daru, s čemer revitalizira klasično antropološko razpravo. Pričujoča knjiga je ključna za novo branje in razumevanje fenomena daru, ki ga je pred skoraj stoletjem analiziral Marcel Mauss. Godelier dvomi v Maussov poskus razbrati skrivnost daru v »sili v objektu, ki povzroča, da ga prejemnik vrne«. Kot številni misleci pred Maussom Godelier analizira predmete, ki jih kdo prodaja ali podarja, pri čemer prične z analizo takih predmetov, ki jih ni moč prodajati ali darovati, najvažnejši med njimi so sakralni predmeti. Osrednji obrat glede na Maussovo teorijo daru je v spoznanju, da je predmete hkrati moč darovati in obdržati – se pravi predmetom podeliti prenosljiv status uporabnosti, pri čemer ostane lastništvo nespremenjeno. Godelierju rabi za osnovo njegove teze analiza imaginarnega polja, ki je povezano s sakralnimi predmeti, in njegove moči.

Recenzije

»Gabriel Zaid v knjigi Toliko knjig! govori o včasih precej neugodni navadi, ki spremlja podarjanje knjig. Gre za precej pogosto vprašanje, ali nam je bila podarjena knjiga všeč. Zdi se, kot da darovalec pričakuje, da mu bo obdarovanec v zameno za darilo nekaj vrnil, knjigo kar se da hitro prebral in se mu še nadalje zahvaljeval za dar. Zaid v izogib tovrstnim problemom predlaga kar vizitke, na katere bi obdarovanec natisnil, kako mu je prejeta knjiga všeč, da se bo takoj lotil branja in da se že vnaprej zahvaljuje za izjemno bralsko doživetje. Maurice Godelier, poleg Claude Levi-Strau­s­sa gotovo najpomembnejši francoski antropolog prve polovice 20. stoletja, je daru, obdarovanju in vsem niansam zadolžitev, obveznosti in provokacij, ki jih prinaša ta obred, posvetil kar obsežno knjigo. Na to ga je navedlo delo na terenu, raziskovanje različnih bolj ali manj prvobitnih ljudstev na raznih koncih sveta. Pri teh je bilo obdarovanje skoraj vedno simbolična oblika komunikacije, s katero so obdarovancu sporočili želeno oziroma mu naložili takšne ali drugačne obveznosti. Ne obstaja nič takega, kot je zastonj kosilo, po tej knjigi pa lahko podobno velja tudi za darilo; nobeno darilo namreč ni zastonj. Knjiga je izšla tik pred novim letom, ko je obdarovanje na vrhuncu, Uganka daru pa temu ritualu, ki mu seveda tudi v prihodnosti nikakor ne bo zmanjkalo možnosti za polno življenje, nedvomno prinaša tehten filozofsko-antropološki premislek. Kaj boste torej podarili ob naslednji priložnosti? (Samo Rugelj, Bukla)«

O avtorju

Maurice Godelier (1934, Cambrai, Francija) je filozof in antropolog, ustanovitelj katedre za sociologijo eknomije na Collège de France. Je začetnik marksistične ekonomske filozofije.

Več o avtorju