Skip to content

Umetnost interneta

Avtor: Janez Strehovec


  • leto izida: 2003
  • št. str.: 350
  • isbn: 9789616446358
  • cena: 10,00 EUR

O knjigi

Nova knjiga dr. Janeza Strehovca Umetnost interneta s podnaslovom Umetniško delo in besedilo v času medmrežja predstavlja doslej najbolj zajetno in poglobljeno analizo fenomena medmrežja pri nas. Strehovec poleg zgodovinskega orisa nastanka in razvoja interneta poda pronicljivo in zelo berljivo analizo fenomena, ki je v preteklem desetletju popolnoma spremenil način človeške komunikacije in s tem naš vsakdan. Kaj je internet? Kako se z njegovim pojavom in vse širšo uporabo spreminja naša realnost, naše dojemanje sveta? In kako se spreminja naše pojmovanje umetnosti? Kaj je v času interneta sploh še umetnost? Kako deluje literarno delo na internetu? Kdo so avtorji internetne literature? To so le nekatera od številnih vprašanj, na katera Strehovec v Umetnosti interneta išče in najdeva odgovore, ob njih pa podaja izjemno informativen pregled različnih teorij novih medijev, internetskih besedilnosti in fenomena igre. Zapisati velja, da je pred nami ne le izjemno intrigantna knjiga, ki bralca ne izpusti, temveč, teoretski prodornosti navkljub, tudi najbolj osebna Strehovčeva razprava doslej. Namenjena nikakor ni le tistim, ki z internetom poklicno prihajajo vsak dan v stik, naj bodo spletni umetniki, literarni teoretiki, umetnostni zgodovinarji, kreativci na marketinških agencijah, oblikovalci, spletni oblikovalci, filozofi …, marveč najširši zainteresirani javnosti, ki jo zanima, na kak način nam je že in kako nam še bo medmrežje spremenilo vsakdan.

Recenzije

»Če smo Tehnokulturo, kulturo tehna (1998) brali kot uvod v teorije nove kulture - kulture tehna, moramo Strehovčevo novo delo Umetnost interneta (2003) brati kot posebno edicijo umetniškega področja tehnokulture internetno umetnost. (Nikola Janovič)«

O avtorju

Janez Strehovec (1950) je raziskovalec medijske umetnosti in kulture, avtor osmih znastvenih knjig, med njimi Text as Ride (Morgantown: WV UP, 2016) in Contemporary Art Impacts on Scientific, Social, and Cultural Paradigms: Emerging Research and Opportunities (Hershey, PA: IGI Global, 2020).

Več o avtorju