Skip to content

Vse poti so - zbrane in nove pesmi

Avtor: Kajetan Kovič


  • leto izida: 2009
  • št. str.: 571
  • isbn: 9789612422554
  • cena: 36,00 EUR

O knjigi

Od legendarnega vstopa v pesniško areno s Pesmimi štirih je vseprisotnost Kovičeve poezije v slovenskem duhovnem prostoru le rasla. Zgolj peščici pesnikov je uspelo zabeležiti toliko verzov, ki bi se vtisnili v kolektivno zavest, ponarodeli in zmeraj znova navduševali bralce vseh generacij, kot prav Koviču. Morda poleg obvladovanja globoko etičnega sporočila pesmi temu botruje tudi stilska koherenca in disciplina verza. Kovič, eden največjih mojstrov klasične pesniške forme pri nas, je zmeraj vedel, kdaj je čas za molk in kdaj za petje. Vsako Kovičevo pesniško dejanje, vsak njegov korak, je tako skozi desetletja ohranjalo svežino novega, a obenem temeljnega pesniškega dejanja. Vse poti so, a nihče jih ni obhodil tako kot pesnik, čigar pesmi za odrasle dobivamo prvič zbrane v tej knjigi. Krona in odprt zaključek tega zbira je za knjigo novih, doslej še neobjavljenih pesmi in zvočni posnetek Kovičeve interpretacije lastnih pesmi, ki je knjigi priložen.

Recenzije

»Po zbranih pesmih Gregorja Strniše in Daneta Zajca, je sedaj izšel še tretji tovrstni monumentalni projekt Študentske založbe, zbrane in nove pesmi Kajetana Koviča (Vse poti so / večno stare / vsak korak / je večno nov), modernega klasika slovenske poezije. Pisec obsežne spremne besede, ugledni literarni zgodovinar in pesnik Boris A. Novak, je ob 70-stranski obravnavi v knjigi zbranega Kovičevega opusa (govorimo seveda o njegovih pesmih za odrasle, knjigi je dodan tudi CD z avtorjevimi branji njegove poezije) dejal, da je imel ob njenem pisanju in analiziranju dobesedno tremo. Po njegovem je kakovost pesniškega opusa Kajetana Koviča tako »čista in visoka, sporočilnost njegovih pesmi pa tako kompleksna in zavezujoča, da v okvirih pričujočega razmisleka ne bom mogel ustrezno obdelati vseh relevantnih značilnosti njegove poetike«. Eden največjih knjižnopesniških projektov lanskega leta ter nov dokaz, da lahko debele knjige zbranih pesmi včasih laže najdejo svoje bralce in kupce kot posamezne pesniške zbirke. (Samo Rugelj, Bukla)«

O avtorju

Kajetan Kovič (1931–2014) velja za enega najpomembnejših slovenskih pesnikov in prevajalcev. Je soavtor zbirke Pesmi štirih, ki velja za najpomembnejše delo slovenskega liričnega intimizma. Napisal je več pesniških zbirk in proznih del, za kar je prejel številne nagrade.

Več o avtorju