Skip to content

Zbrane pesmi, 1. in 2. del -Detela

Zbirke in zapuščina

Avtor: Jure Detela

Del zbirke: Beletrina

Kategorija: Poezija, Slovensko leposlovje


  • leto izida: 2018
  • št. str.: 1816
  • isbn: 9789612843700
  • cena: 49,00 EUR
  • leto izida: 2018
  • št. str.: 1816
  • isbn: 9789612844998
  • cena: 25,99 EUR
  • Možnost branja na mobilnih napravah ter e-bralnikih, več o tem si preberite tukaj.

O knjigi

Do danes je velika večina njegove poezije ostala v rokopisu. V več kot 1000 strani obsegajoči knjigi Zbrane pesmi, ki jo je uredil Miklavž Komelj, so po kronološkem vrstnem redu prvič zbrane vse njegove pesmi, verzni fragmenti in osnutki, vključene pa so tudi vse tri njegove doslej objavljene pesniške zbirke ter revialno objavljene pesmi. Knjiga je rezultat urednikovega večletnega sistematičnega, poglobljenega preučevanja pesnikove literarne zapuščine in dvajsetletnega poglobljenega preučevanja njegovega opusa. Opremljena je z opombami, v katerih so predstavljene tudi verzne variante in okoliščine nastanka pesmi. Knjiga omogoča popolnoma nov pogled v opus velikega pesnika in njegove misli; kot taka ima prelomen pomen za razumevanje poezije v slovenskem jeziku dvajsetega stoletja.

O avtorju

Poezijo Jureta Detele (1951–1992) so v času njegovega življenja zares cenili le nekateri redki poznavalci poezije, danes pa začenja tudi širša javnost odkrivati, da je bil to ključni pesnik svojega časa v slovenskem jeziku; tako je bila leta 2017 njegova pesem v središču Mednarodnega grafičnega bienala v Ljubljani, decembra pa je izšla prva izdaja njegove poezije v Ameriki. Detela je zelo aktualen tudi kot mislec, ki je poskušal povsem na novo opredeliti razmerje med ljudmi in drugimi bitji, kar je bistveno določilo tudi njegove pesniške postopke.

Več o avtorju