Skip to content

Zbrane pesmi I. + II.

Avtor: Paul Celan


  • leto izida: 2020
  • št. str.: 668
  • isbn: 978-961-284-627-5, 978-961-284-528-5
  • cena: 73,00 EUR

O knjigi

Komplet dveh knjig Zbranih pesmi Paula Celana po znižani ceni 

Izjemni opus enega največjih pesnikov 20. stoletja je končno v celoti dostopen v slovenskem jeziku. 

Prvi zvezek Zbranih pesmi obsega prve štiri Celanove pesniške zbirke (Mak in spomin, Od praga do praga, Rešetka jezika, Nikogaršnja roža), drugi zvezek pa nadaljnjih pet, ki jih je izdal bodisi avtor sam bodisi so se ohranile v njegovi zapuščini (Obrat diha, Nitna sonca, Prisila luči, Snežni part, Dvorje časa), skupaj z nekaterimi poetološkimi besedili v dodatku. Dvojezična, nemško-slovenska izdaja je opremljena z nujnimi opombami, ki obsegajo stvarne podatke, vire, medbesedilne navezave in prevodna pojasnila, nujna za razumevanje pesmi.

Prevod in spremno besedo je pripravil dr. Vid Snoj. 

Recenzije

»Eden največjih pesnikov nemškega jezika, med najbolj nadarjenimi pisci 20. stoletja.«
-(University of California Press).

»Zadnji lirični pesnik – Paul Celan.«
-(BBC).

»Evropska literatura pozna zelo malo bolj plemenitih vzgibov od Celanovega, ki vztraja s preroško pesmijo v svetu, ki je postal tuj in grozljiv.«
-(The Guardian).

»Obstajajo nekatera literarna dela, katerih prevod predstavlja kulturni presežek za jezik, v katerega so prevedena. Tak presežek za slovensko kulturno sceno predstavlja izid druge knjige Zbranih pesmi Paula Celana v prevodu Vida Snoja.«
-(Igor Pison, Primorski dnevnik).

O avtorju

Romunsko-nemški pesnik in prevajalec Paul Celan (1920–1970) je eden največjih, če ne celo največji pesnik 20. stoletja. O njem so mdr. pisali véliki filozofi 20. stoletja (Gadamer, Lévinas, Derrida), na Slovenskem pa je našel veliko občudovalcev in bralcev, sledi njegovega ustvarjanja najdemo pri številnih pesnicah in pesnikih. Celan, ki je po drugi svetovni vojni emigriral v Francijo in tam pisal v nemščini, jeziku nacističnih morilcev svojih judovskih staršev, je življenje zaključil s prostovoljno smrtjo v Seni.

Več o avtorju