Skip to content

Zbrane pesmi - Srečko Kosovel

Avtor: Srečko Kosovel


  • leto izida: 2013
  • št. str.: 1180
  • isbn: 9789612428709
  • cena: 49,00 EUR
  • leto izida: 2013
  • št. str.: 1180
  • isbn: 9789612429348
  • cena: 34,99 EUR
  • Možnost branja na mobilnih napravah ter e-bralnikih, več o tem si preberite tukaj.

O knjigi

Pesniška zapuščina Srečka Kosovela je od prve izdaje izbranih pesmi leta 1927 do danes doživela številne interpretacije, raznolike prepise, bolj in manj kritične objave. Te so impulzivnost rokopisov krotile z bolj ali manj odločnimi posegi v besedila in osvetljevale zdaj ta, zdaj oni obraz tega pesniškega vizionarja: konstruktivistično zaostrenega, impresionistično sanjavega, kraško razpihanega. Pred nami je knjiga, ki na enem mestu prinaša pesmi Srečka Kosovela v najbolj polnem obsegu doslej. Njen namen je današnjemu bralcu približati to poezijo čim bolj neposredno in v vseh njenih raznolikih obrazih. Nekatere izmed pesmi se v tej izdaji ponašajo z novimi, bolj verodostojnimi prepisi rokopisnih različic, druge pa so tu objavljene prvič. Skoraj tisoč pesmi je Neža Zajc uredila v tri cikle: osebne, poetološke in družbenokritične pesmi, v dodatku pa je zbrala tudi pesmi za otroke. Kosovelov kulturno-zgodovinski pomen na ozadju evropskega literarnega dogajanja v prvih desetletjih 20. stoletja je predstavljen v spremni študiji Igorja Grdine.

Recenzije

»Knjiga vsebuje torej vso verzificirano Kosovelovo poezijo, brez pesmi v prozi, ki so težava same zase, saj jih je praktično nemogoče ločevati od proznih črtic. Čim večjo ali doslej največjo zvestobo izvirniku so dosegli s ponovnim – in ustvarjalci knjige obljubljajo, da tudi najbolj verodostojnim – prepisom nekaterih že večkrat objavljenih pesmi, ki so tokrat izdane tudi brez večjih posegov ter z vsemi pripisi in drugimi opombami, ki so v rokopisu. Znova pa so našli tudi nekaj še neobjavljenih tekstov. (Aljoša Harlamov, AirBeletrina)«

O avtorju

Srečko Kosovel (1904–1926) je bil pesnik, kritik in publicist, eden najpomembnejših slovenskih pesniških ustvarjalcev. Kosovelovo ustvarjalno obdobje je bilo sicer zelo kratko, a izjemno intenzivno. Njegov pesniški opus ima med drugim značilnosti impresionizma, konstruktivizma in futurizma.

Več o avtorju