Skip to content

Beletrina kot partner sodeluje v projektu Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi

Beletrina kot partner sodeluje v projektu Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi

Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi je družbeno odgovoren projekt, v okviru katerega po standardiziranem sistemu, ki ga je razvil Geodetski inštitut Slovenije, pridobivajo podatke o ovirah v javnem prostoru. Ti so podlaga za odpravo fizičnih ovir v mestih, izdelavo spletnih in fizičnih kart ter aplikacije za navigacijo, vse našteto pa osebam z različnimi oviranostmi omogoča samostojno mobilnost, kar je tudi glavni cilj projekta. Projekt financira Ministrstvo za infrastrukturo, izvaja Geodetski inštitut Slovenije, kot partner pa sodeluje Beletrina, ki skrbi za spletno dostopnost.

Pomembno vlogo v projektu, ki poteka od leta 2016, imajo občine, ki so se v velikem številu odzvale na povabilo k sodelovanju. Doslej se je vključilo 43 občin, največ na Koroškem, kjer sodeluje vseh dvanajst občin, letos pa se jim pridružuje 20 novih. Izvajalci so si zastavili cilj, da bi nekoč sodelovale prav vse občine Slovenije. V projektu sodelujejo tudi invalidi, ki opravljajo popis podatkov na terenu. Eden od njih je Stojan Rozman, aktivni član Društva paraplegikov Koroške, ki je sam opravil zajem podatkov v vseh 12 koroških občinah. To pomeni, da je z invalidskim vozičkom prevozil vse ulice, ceste, trge in druge javne prostore ter na tablico zabeležil ovire, ki so mu prišle na pot, in jih poslal v bazo podatkov. Po besedah vodje projekta Romana Renerja iz Geodetskega inštituta Slovenije so zajeti podatki, zbrani v bazi, brezplačno na voljo v javnem pregledovalniku na spletni strani www.dostopnost-prostora.si. Spletna stran je namenjena predvsem odločevalcem, to je občinam in razvijalcem aplikacij. »Baza podatkov omogoča razvoj novih produktov, spletnih in tiskanih kart, namenjenih uporabnikom, kataloga ovir, namenjenega občinam oziroma odločevalcem za odpravo ovir, in navigacije za pametne telefone. Podatke lahko občine vključijo tudi v svoje akcijske načrte za razvoj pametnih mest in naselij glede dostopnosti, urejenosti parkirišč, pločnikov in druge infrastrukture,« je dodal Rener. Navigacijsko aplikacijo za gibalno ovirane osebe so na podlagi zajetih podatkov za Koroško razvili pri podjetju Kopa, označuje pa vse poti, ki so primerne za vožnjo z invalidskim vozičkom.

Kot je povedala Maša Malovrh, Beletrinina strokovnjakinja za digitalno dostopnost, so na Beletrini poskrbeli za ozaveščevalne aktivnosti v posameznih sodelujočih občinah, za videopromocijo projekta ter za izobraževalne seminarje o dostopnosti spletnih strani in mobilnih aplikacij za občine. Beletrinina strokovnjakinja je opravila tudi začetne analize dostopnosti vseh 43 občinskih spletišč. Rezultati analiz spletne dostopnosti so pokazali, da so občinske spletne strani različno dostopne. To kaže na velike razlike med občinami na področju ozaveščenosti o potrebah in uporabniških navadah oseb z invalidnostmi.