Skip to content

Beletrina na čelu kar treh razvojnih evropskih projektov

Beletrina na čelu kar treh razvojnih evropskih projektov

Založba Beletrina je v začetku marca uspešno pridobila podporo na kar treh evropskih razpisih, in sicer za projekte ArtACT, LITMAG in Versopolis. Prva dva projekta je Beletrina kot vodilni partner uspešno prijavila prvič, tretjega pa vodi že osem let in je bila z njim na razpisu znova uspešna. S tem postaja Beletrina vodilna domača ustanova na področju vodenja evropskih projektov.

Izvršna direktorica Beletrine Alma Čaušević Klemenčič je ob izjemnih uspehih založbe na področju vodenja projektov EU povedala, da Beletrina že od leta 2014, ko je pridobila status samostojnega zavoda, aktivno snuje mednarodna partnerstva, zlasti s kulturnimi in umetniškimi akterji iz vse Evrope. »Založbi je v interesu profesionalizirati vse svoje dejavnosti, zato so nam pomembne tudi investicije v prijavo evropskih projektov. Priprave na vsako tovrstno prijavo potekajo vsaj dve leti pred nastopom nove perspektive, zato nič ni prepuščeno naključju.« Programski direktor Beletrine Aleš Šteger je dodal, da pri snovanju evropskih projektov zmeraj izhajajo iz potreb kulturnega področja. »Kaj nas v srži zanima? Katere anomalije in pomanjkljivosti zaznavamo na našem področju v evropskem kontekstu? Kakšni so lahko ustvarjalni in uresničljivi modeli za spremembe? Nikoli ne pišemo projektov zaradi projektov samih. Pišemo jih in se z njimi prijavljamo zato, ker dejansko obstaja potreba po spremembah.«

Da je založba Beletrina v evropskem kulturnem in kreativnem ekosistemu uveljavljena organizacija, pa je poudarila Barbara Rovere, strokovnjakinja na področju zbiranja sredstev, ki je sodelovala pri pripravi vseh treh projektov. »V veliko čast mi je bilo povabilo, da v novi finančni perspektivi Beletrinine uspehe s skupnim delom še nadgradimo. Ti zadnji uspehi pri kandidaturi na razpisih programa CERV in Ustvarjalna Evropa se mi zdijo izjemni: Beletrina v vseh treh projektih nastopa v vodilni vlogi in dokazuje, da je s svojimi razvojnimi projekti sposobna vedno znova suvereno konkurirati v evropskem merilu.«