Skip to content

Iščemo strokovnega sodelavca in referenta v administraciji

Iščemo strokovnega sodelavca in referenta v administraciji

Iščemo dva nova sodelavca/sodelavki za delovni mesti Strokovna sodelavka/Strokovni sodelavec v administraciji in Referentka/referent v administraciji. Rok za prijavo je 14. 2. 2022. 

1. Strokovna sodelavka/Strokovni sodelavec v administraciji

Dela in naloge:
1. vodenje, koordiniranje, organiziranje in odgovornost za delo skupnega servisa zavoda;
2. skrb za plačilni promet in evidenco računov;
3. pripravljanje in koordiniranje prijave na razpise in poročila o izvedenih aktivnostih in porabljenih sredstvih:
- pregledovanje spletnih strani glede prijav na razpise (domače in tuje); branje razpisov, priprava povzetkov razpisov; arhiviranje razpisne dokumentacije in njeno posredovanje sektorjem založbe, komunikacija s sektorji založbe glede razpisov, koordinacija priprave prijav (zbiranje raznih prilog in skrb za pravočasno oddajanje prijav);
- sodelovanje pri pripravi finančnih načrtov za prijave;
- evidentiranje oddanih prijav, spremljanje statusov prijav (sprejeta/zavrnjena) in odločb/sklepov sofinancerjev, komunikacija s sofinancerji;
- spremljanje finančne realizacije projektov;
- skrb za pravočasno črpanje sredstev: koordiniranje priprave zahtevkov/poročil, priprava finančnih poročil na obrazcih sofinancerjev, priprava prilog (kopij dokumentov, potrdil o plačilih in ostalih morebitnih prilog);
- udeležba na raznih delavnicah, povezanih z razpisi.
4. izdelava analiz, povezanih s poslovanjem zavoda.

Pogoji:
Tarifni razred: VII
Izobrazba: univerzitetna izobrazba družboslovne ali druge ustrezne smeri

Splošni pogoji:
- 2 leti delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih;
- znanje slovenskega jezika;
- aktivno znanje enega tujega jezika (angleščina, nemščina, francoščina, španščina);
- obvladovanje dela z osebnim računalnikom;
- organizacijske in komunikacijske sposobnosti.

Ponujamo:
Redno zaposlitev.
Višina plače po dogovoru.

Zahtevani dokumenti ob prijavi:
Življenjepis
Motivacijsko pismo

Roki:
Rok za prijavo: 14. 2. 2022 po e-pošti info@beletrina.si
Seznanitev z rezultati: predvidoma do 11. 3. 2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Referentka/referent v administraciji
Dela in naloge:

- sprejemanje in odpiranje pošte, razvrščanje pošte;
- vnos prejetih računov v knjigo prejetih računov;
- obdelava prejetih računov;
- skeniranje prejetih računov za potrebe računovodstva;
- skrb za podpisne mape;
- skeniranje in arhiviranje razpisne dokumentacije in urejanje arhiva;
- naročanje pisarniškega materiala in potrošnega materiala;
- odprema pošte in vnos v poštno knjigo;
- pomoč pri ostalih administracijskih delih.

Pogoji:
Tarifni razred: VII
Izobrazba: Srednja ali višja izobrazba družboslovne usmeritve

Splošni pogoji:
• 1 leto delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih;
• znanje slovenskega in angleškega jezika;
• komunikacijske sposobnosti;
• obvladovanje dela z osebnim računalnikom.

Ponujamo:
Redno zaposlitev.
Višina plače po dogovoru.

Zahtevani dokumenti ob prijavi:
Življenjepis
Motivacijsko pismo

Roki:
Rok za prijavo: 14. 2. 2022 po e-pošti info@beletrina.si
Seznanitev z rezultati: predvidoma do 11.3.2022