Skoči na vsebino
8. 3. 2021

Pobuda za ohranjanje in inovativnost kulturne raznolikosti v literarnih prevodih

Naslovnica novice

Založba Beletrina je del pobude SIDT (Sustaining and Innovating cultural Diversity in Literary Translations) petih organizacij s področja založništva: Zveze evropskih založnikov (Belgija), Fundación Germán Sánchez Ruipérez (Španija), Lietuvos Leidėjų Asociacija - Litvanskega založniškega združenja (Litva) in Rüdiger Wischenbart, Content and Consulting (Avstrija), kot koordinatorja projekta. Pobuda SIDT, ki se zavzema za „ohranjanje in inovativnost kulturne raznolikosti v literarnih prevodih“, uvaja pilotni projekt za strokovno izobraževanje malih in srednje velikih neodvisnih založnikov, distributerjev in trgovcev po Evropi. Podpira jo program Ustvarjalna Evropa.