Skip to content

Predavanje o slovenski književnosti v Beogradu

Predavanje o slovenski književnosti v Beogradu

Lektorat za slovenistiko s Filološke fakultete v Beogradu in Društvo Slovencev Sava vas prisrčno vabita na predavanje dr. Janje Vollmaier Lubej, v četrtek, 12. marca 2020 ob 18. uri, v prostorih Društva na Terazijah 3/IX.

V predavanju z naslovom „Molčanje moje naj te ne vznemirja“ – slovenska književnost od Ade Škerl do Gabriele Babnik bo predavateljica spregovorila o vidnejših imenih in literarnih smereh v sodobni slovenskih književnosti. 

Janja Vollmaier Lubej je doktorica znanosti s področja literarnih ved in docentka za predmetno področje slovenska književnost. Poučuje slovenščino na tujih univerzah, organizira in vodi literarne večere s sodobnimi slovenskimi pisatelji in pisateljicami.  V letošnjem študijskem letu predava slovensko književnost na Univerzi v Dunaju in slovenščino kot drugi in tuji jezik na Filološki fakulteti Univerze v Banjaluki. Udeležuje se mednarodnih znanstvenih in strokovnih konferenc, piše strokovne in izvirne znanstvene prispevke ter recenzije (Obdobja, Jezik in slovstvo, Slavia Centralis Philological Studies, Visnik Lvivskogo Universitetu, Ars & Humanitas).

Je soavtorica učbenika S slovenščino po svetu (Maja Đukanović et al., 2013, Znanstvena založba FF Ljubljana), slovarja Ukrajinsko-slovenski tematski slovar (Primož Lubej, Bogdan Sokil et al., 2015, Znanstvena založba Univerze v Lvovu) in prevodov Dvanajst krogov Jurija Andruhoviča (2016, Cankarjeva založba), Vorošilovgrad Serhija Žadana (Beletrina, 2018), Moskoviada Jurija Andruhoviča (Cankarjeva založba, 2018) ter Karbid Andrija Ljubke (Društvo slovenskih pisateljev, 2019). 

V srbščini sta sicer izšla že dva romana Gabriele Babnik. Sušna doba je izšla v prevodu Tijane Simonović leta 2015 pri založbi Vulkan, Intimno pa lani pri založbi Clio, v prevodu Jelene Budimirović.