Skip to content

SIDT

 

Pobuda za ohranjanje in inovativnost kulturne raznolikosti v literarnih prevodih

 

Založba Beletrina je del pobude SIDT (Sustaining and Innovating cultural Diversity in Literary Translations) petih organizacij s področja založništva: Zveze evropskih založnikov (Belgija), Fundación Germán Sánchez Ruipérez (Španija), Lietuvos Leidėjų Asociacija - Litvanskega založniškega združenja (Litva) in Rüdiger Wischenbart, Content and Consulting (Avstrija) kot koordinatorja projekta.

Pobuda SIDT, ki se zavzema za „ohranjanje in inovativnost kulturne raznolikosti v literarnih prevodih“, uvaja pilotni projekt za strokovno izobraževanje malih in srednje velikih neodvisnih založnikov, distributerjev in trgovcev po Evropi. Podpira jo program Ustvarjalna Evropa.

Ti igralci pogosto vodijo prevode novih literarnih glasov po Evropi. Toda na vedno bolj konkurenčnem trgu kulturnih medijev, vključno s knjigami, je takšna kulturna raznolikost izziv za številne zainteresirane strani. Literatura išče nišna občinstva po različnih distribucijskih kanalih in prek skupnosti bralcev. Za to je treba poseči po inovativnih praksah poslovanja in dostave, ki jih poganjajo digitalna orodja in platforme.

Leta 2020 smo začeli pripravljati skupen program usposabljanja. Zainteresiranim bodo v sklopu usposabljanj na voljo 4 različni moduli po približno 10 do 12 ur, izvedli pa jih bomo med aprilom in junijem 2021, nato pa drugič jeseni 2021. Usposabljanja zajemajo področja od "digitalizacije založniškega dela" in pristopov "radikalnih inovacij" do "trženja, usmerjenega na uporabnike", in "novih poslovnih modelov", zlasti v založniških dejavnostih, specializiranih za prevedeno leposlovje.

Vsak modul bo predstavil skupino približno 20 do 25 udeležencev s tržnimi pregledi in praktičnimi študijami primerov, predstavitvami inovativnih poslovnih praks in praktičnim skupinskim delom. Izkušeni strokovnjaki iz industrije bodo skupaj s poklicnimi moderatorji delovali kot trenerji.

Udeležba na modulih bo brezplačna, vendar je treba na www.sidt-books.eu oddati prijavo s podrobnim vprašalnikom in motivacijskim pismom, pri čemer bo upravni odbor projekta obdržal končno odločitev o prijavah.