Skip to content

Beletrina v živo: Dane Zajc

Prisluhnite pogovoru Aleša Štegra in Janeza Škofa ob knjigi V besedah, ki sta jo v osebni poklon pesniku Danetu Zajcu zasnovala Jerneja Katona Zajc in Aleš Šteger.