Skip to content

Antigonina zahteva

Avtor: Judith Butler


  • leto izida: 2009
  • št. str.: 143
  • isbn: 9789612422189
  • cena: 19,99 EUR

O knjigi

V Antigonini zahtevi Butlerjeva opravi radikalno novo branje enega ključnih dramskih tekstov svetovne književnosti, Sofoklove Antigone. Antigonin oče je po materi Jokasti obenem njen brat, njena brata Polinejk in Eteokel sta obenem Antigonina nečaka, sinova njenega brata in očeta Ojdipa. Termini sorodstva, pravi Butlerjeva, se zamaknejo in postanejo nepreklicno dvoumni. Destabilizacija sorodstvenih vezi, ki so, tako s filozofskega, psihoanalitskega kot z antropološkega vidika osrednji organizacijski moment družbe, ne postavlja pod vprašaj le antičnega teksta, marveč predvsem discipline, ki na njegovih interpretacijah gradijo svoj narativ. Antigonina zahteva je tako kritični dialog s Heglovo in Hölderlinovo obravnavo Antigone, s koncepti sorodstva Lévi-Straussa, predvsem pa z Lacanovimi interpretacijami lika Antigone. Antigona ponuja izhodišče za ponovni premislek nekaterih ključnih vprašanj današnjega dne, kot so obravnava obolelih za virusom HIV, (ne)sprejemanje istospolnih zakonskih zvez in razprave o pravici posvojitve otrok s strani istospolnih parov.

Recenzije

»Delo priznane ameriške filozofinje, feministke in zagovornice tako imenovane queer philosophy Judith Butler ponuja novo in polemično interpretacijo znamenite Sofoklejeve drame in obenem, z aktualizacijo lika Antigone kot junakinje našega časa, opozarja na nekatere temeljne dileme sodobne družbe, ki zelo aktualno zadevajo tudi naš kulturnopolitični prostor. (Aleš Bunta, www.pogledi.delo.si)«

O avtorju

Judith Butler (1956, Ohio) je filozofinja in profesorica primerjalne književnosti na Kalifornijski univerzi v Berkleyu. V svojih raziskavah se med drugim posveča literarni teoriji, feminističnim študijam in študijam spola ter preučevanju dela Kafke.

Več o avtorju