Skip to content

Dnevnik vrnitve v rojstno deželo in izbrane pesmi

Avtor: Aimé Césaire


  • leto izida: 2013
  • št. str.: 128
  • isbn: 9789612425951
  • cena: 19,99 EUR

O knjigi

V tej knjigi je prvič v slovenščini objavljena pesnitev (samogovor, pamflet, kolaž, itn.) Dnevnik vrnitve v rojstno deželo, ob kateri je André Breton zapisal, da je njen avtor Aimé Césaire »črnec, ki rokuje s francoščino, kot ga danes ni belca, ki bi tako znal«. Za njo se zvrsti izbor pesmi iz drugih Césairovih zbirk, za katere bi prav tako lahko veljala Bretonova oznaka. Césaire je namreč pravi dinamitar jezika in ga, razstreljenega, povezuje v nove in še bolj nove besedne sklope, ob katerih energiji in radiacijski lepoti osuplja bralec, vesel, da mu poezije ni treba razumeti, ampak jo lahko svobodno občuti – kar je privilegirana oblika doumevanja. »Beseda Aiméja Césaira, lepa kot porajajoči se kisik,« je še napisal Breton v eseju »Véliki črni pesnik«; poskusimo vdahniti, zelo je močán ...

Recenzije

»To je eden sicer manj izraznih, a zato bolj tematsko deskriptivnih delov pesnitve Dnevnik vrnitve v rojstno deželo pokojnega črnega martiniškega pesnika in politika Aimeja Cesairja. Kot je nemara razvidno, gre za delo, ki se uvršča med modernistično poezijo obdobja po prvi svetovni vojni in ki ga razločimo po kršenju liričnih, ortografskih in seveda kulturnih konvencij, široki, a politično in kulturno avantgardni tematiki ter zornega kota posameznikovega toka misli, ki preskakujejo med intimnim in občim, ki pa sta pri Cesairju že tako zamegljena pojma, da prehajata eden v drugega.«
-(Jan Adlešič, www.radiostudent.si).

O avtorju

Aimé Césaire (1913 – 2008) se je rodil v Basse-Pointu na otoku Martinique. Njegov Dnevnik vrnitve v rodno deželo (Študentska založba) je temeljno delo črnske poezije, pisane v francoščini. Césaire je napisal še šest pesniških zbirk in štiri poetične igre. Poleg literarne je ubral tudi politično pot; bil je član komunistične partije Francije, poslanec v francoski ljudski skupščini in nekaj časa župan Fort-de-Francea.

Več o avtorju