Skip to content

Estetika in politika modernizma

Avtor: Aleš Erjavec


  • leto izida: 2009
  • št. str.: 280
  • isbn: 9789612422219
  • cena: 19,99 EUR

O knjigi

Estetika in politika modernizma je plod avtorjevega dolgoletnega ukvarjanja s fenomenom modernizma kot »enega zgodovinskih vrhuncev slavljenja umetnosti«. Na dlani je, da umetnost tak eminenten položaj uživa le znotraj določenih družbenih in ideoloških konstelacij. Erjavec zato detektira in konceptualizira eksemplarične primere presečišč polj estetskega in političnega v modernizmu ter ponovno osvetljuje širok spekter vprašanj, polemik in idejnih bojev, ki so jih svojčas odpirala.

O avtorju

Dr. Aleš Erjavec (1951, Ljubljana) je znanstveni svetnik na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU v Ljubljani, redni profesor estetike na Univerzi v Ljubljani in predstojnik Oddelka za kulturne študije Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. Je predsednik Slovenskega društva za estetiko. V letih 1998–2001 je bil predsednik Mednarodnega združenja za estetiko. Je avtor številnih razprav in knjig.

Več o avtorju