Skip to content

Filozofija denarja

Avtor: Georg Simmel

Prevod: Marija Javornik

Del zbirke: Koda

Kategorija: Razprodane knjige, Prevodno leposlovje, Humanistika in družboslovje


  • leto izida: 2005
  • št. str.: 558
  • isbn: 9789612420475
  • cena: 15,00 EUR

O knjigi

Filozofija denarja je prvič izšla že leta 1900 in sodi na elitnih humanističnih študijskih programih na Zahodu med nespregledljive klasike. Ekonomsko izmenjavo razume Simmel kot obliko družbene interakcije. Ko monetarne transakcije nadomestijo poprejšnje oblike trgovine, temelječe na menjavi, pride do ključnih sprememb v oblikah socialne interakcije. Denar postane merilo natančne delitve in manipulacije, s tem pa omogoča natančno merjenje ustreznih količin. Denar je po Simmlu neoseben tako, kot objekti menjave, na primer školjke ali rokodelski izdelki, nikoli niso mogli biti. Analogno denar stimulira racionalno kalkuliranje tudi v medčloveških odnosih in je glavna gonilna sila za proces racionalizacije, ki je specifičen za sodobne družbe. Najbrž ni treba poudarjati, da je delo izjemno aktualno tudi za konkretni trenutek, ki ga preživlja slovenska družba na prehodu v kapitalizem.

Recenzije

»Kar se tiče denarja, na splošno obstajata dve vrsti ljudi: prvi, ki ga skoraj nikoli nimajo kaj dosti, in drugi, ki se vedno znajdejo in nekako pridejo do njega. Ti drugi se potem pogosto preživljajo tudi s tem, da prvim svetujejo, kako in kam naložiti denar, in jim zaupani denar v boljšem primeru oplemenitijo z drobtinami, v slabšem pa jih na tak ali drugačen način pretentajo, da celo ostanejo brez njega. Obstaja pa še izjemno redka tretja vrsta ljudi, ki o denarju, raje kot da ga zapravljajo ali služijo, filozofirajo. Eden od njih je Georg Simmel s svojim monumentalnim delom Filozofija denarja, ki je prvič izšlo že pred več kot stoletjem (natančno leta 1900), potem doživelo mnoge ponatise in prevode ter kljub častitljivi starosti na elitnih humanističnih študijskih programih na Zahodu še zmeraj sodi med nespregledljive klasike. V tu in tam zelo zahtevnem in abstraktnem, vendar nikoli nejasnem branju Simmel ekonomsko izmenjavo razume kot obliko družbene interakcije. Ko so monetarne transakcije nadomestile poprejšnje oblike trgovine, ki so temeljile na (največkrat blagovni) menjavi, so se po njegovem zgodile ključne spremembe v oblikah socialne odnosov. Denar je namreč postal merilo natančne delitve in manipulacije, hkrati pa je omogočal tudi povsem natančno merjenje ustreznih količin, kar ni bila značilnost blagovne menjave, ki je vedno dajala dovolj prostora za bolj ohlapno vrednotenje, kar tudi odnosov ni instrumentaliziralo v taki meri. Denar je po Simmlu pač neoseben, medtem ko drugi objekti menjave, kot so pridelki, rokodelski izdelki itn., to nikoli niso bili, saj so s seboj vedno nosili še neke druge dimenzije. Medtem pa denar predvsem stimulira racionalno kalkuliranje tudi v medčloveških odnosih in je glavna gonilna sila za proces (tudi emocionalne) racionalizacije, ki je značilen za sodobne družbe. Filozofija denarja je prava knjiga za naš čas, v katerem je gotovo smiselno, da se po prvi fazi tranzicije in novodobne prvobitne akumulacije sodobni tajkuni lahko tudi globlje spopadejo s smislom denarja. Obenem pa je realizacija tega projekta dokaz, da se knjižna zbirka Koda ne ustraši nobenega, tudi zelo težkega humanističnega projekta, saj gre za nekakšen opus magnum Georga Simmla, ki vas bo iz svojih neder spustil šele po 600 straneh velikega formata. Po Sloterdijkovi Kritiki ciničnega uma, Gellovi Antropologiji časa in Canettijevi knjigi Množica in moč gotovo še en od vrhuncev te zbirke. (Samo Rugelj, Bukla)«

O avtorju

Georg Simmel (1858 – 1918) se je rodil v Berlinu. Bil je filozof in profesor na univerzi v Strasburgu. Je avtor preko dvesto razprav, člankov in knjižnih del iz različnih področij filozofije, sociologije, ekonomije, kulturnih ved in umetnostnozgodovinske kritike.

Več o avtorju