Skip to content

Mostovi

Avtor: Milenko Pržulj

Prevod: Jernej Bradač

Del zbirke: Posebne izdaje

Kategorija: Razprodane knjige, Slovensko leposlovje


  • leto izida: 2015
  • št. str.: 720
  • isbn: 9789612840853
  • cena: 64,00 EUR

O knjigi

Projektiranje mostov je ustvarjalno miselno delo. Ideje snovanja mostu ne nastajajo spontano, marveč izvirajo iz šolane podzavesti, znanja, izkušenj in veščine. Sleherna uspešna kompozicija objekta nosi svojo estetsko raven kot rezultat intelektualne zrelosti avtorja. Običajno je čas najboljši pokazatelj, ali je bil neki most zgrajen dobro. Knjigo Mostovi tvori petnajst poglavij, ki obsegajo téme s področja snovanja, konstruiranja, projektiranja, gradnje, gospodarjenja, vzdrževanja in obnavljanja. V največji meri je knjiga rezultat avtorjevega pet desetletij trajajočega projektantskega, graditeljskega, znanstvenega, didaktičnega ter svetovalno-recenzijskega dela in izkušenj. Namenjena je študentom gradbenih fakultet in inženirjem, ki projektirajo, gradijo, vzdržujejo in obnavljajo mostove.

Recenzije

»Knjiga Mostovi je pomembna pridobitev slovenskega knjižnega prostora, saj se je avtor v njej lotil obravnave celotnega procesa nastajanja mostu kot inženirske kreacije. To je prva strokovna knjiga, ki v slovenskem jeziku sistematično obravnava mostno problematiko v vseh njenih fazah. «
-(Delo).

O avtorju

Milenko Pržulj je redni profesor na Fakulteti za gradbeništvo v Sarajevu. Bil je predsednik komisije za revizijo in tehnični prevzem objektov za 14. zimske olimpijske igre v Sarajevu leta 1984. Je avtor strokovnih in znanstvenih del, monografij in učbenikov. Med drugim je prejel nagrado Inženirske zbornice Slovenije leta 2008 za življenjsko delo pri gradnji slovenskih avtocest.

Več o avtorju