Skip to content

Obredi slovesa

Avtor: Boris A. Novak


  • leto izida: 2005
  • št. str.: 117
  • isbn: 9789612420307
  • cena: 17,95 EUR

O knjigi

Boris A. Novak v svoji novi knjigi formalno nadaljuje svojo poetiko, zavezano raziskovanju in obujanju tradicionalnih pesniških oblik. Knjiga se od predhodnih Novakovih knjig torej ne razlikuje po formalni zasnovi, ampak po dikciji, ki po eni strani vztraja pri raziskovanju človekovih etičnih žarišč, le da jih ne odslikava s tematizacijami velikih zgodb (spomnimo se Novakovega upesnjevanja bosanske morije v starejših zbirkah, recimo v Mojstru nespečnosti), marveč etična vprašanja ubeseduje na ravnini zasebnih zgodb in odnosov. V tem je poseben čar Novakove nove knjige. Dikcija, ki je kritikom mnogokrat utegnila vzbuditi priokus moralizma, se v tej knjigi sprosti, ponotranji in še bolj neobremenjeno (a nič manj zavezujoče) kot doslej vstopa v dialog z bralcem. Gre za obsežno zbirko več kot osemdesetih novih pesmi, ki v sedmih sklopih prikazujejo Novakovo pesniško konstitucijo kot eno najbolj izbrušenih in vitalnih na Slovenskem.

Recenzije

»Na drugi strani se v poezijo, tako kot v mnoge ravnine življenja, vrača prenovljen čut za \'staro in dobro\' - za rimo, metriko in za nostalgično. Boris A. Novak je svojo zadnjo zbirko vpel v različne klasične pesniške oblike, od francoske balade, rondela, do repatega soneta. Z vsebino te pritegne, da si želiš te oblike tudi naučiti prebirati. Njegovi Obredi slovesa se začnejo s slovesom od rojstva in matere (Prva ženska), nadaljujejo v otroštvu (Vrt začetka) in se razširijo v zrelost odraslosti (Izgnanstvo, Bližina, Popotnice). V sklopu Od/ločitve se med soncem in luno odloči za šibkejšo luč, v zadnjem delu Ars Poetica pa se samoironično, z deško sanjavostjo in ponovno zazrt v preteklost, loti vloge pesnika. In za konec začetni verz iz aktualne pesmi Izbrisani: \Najhuje se je posloviti in ostati.\ (Žiga Valetič, Bukla)«

O avtorju

Boris A. Novak (1953, Beograd) je pesnik, dramatik, esejist, prevajalec, literarni kritik in profesor na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Velja za enega pomembnejših slovenskih mladinskih pisateljev. Za svoja dela je prejel številne nagrade, med njimi nagrado Prešernovega sklada ter Jenkovo, Župančičevo in Veronikino nagrado.

Več o avtorju