Skip to content

Od katedrale do palačinke

Avtor: Miha Kovač


  • leto izida: 2009
  • št. str.: 156
  • isbn: 9789612422141
  • cena: 15,00 EUR

O knjigi

Kovačeva knjiga Od katedrale do palačinke primerja prelom, ki ga je izum tiska povzročil v zgodnji novoveški Evropi, s prelomom, ki ga je v sodobni civilizaciji povzročil pojav svetovnega spleta in digitalnega komuniciranja. Avtor analizira številne razlike in podobnosti med obema komunikacijskima revolucijama in pokaže, da je knjižni format zadnjih petsto let omogočal prenos, hranjenje in posredovanje kompleksnih in zahtevnih vsebin na ekonomsko racionalen in praktičen način, ki ga digitalna civilizacija vsaj za zdaj še ni presegla.

Recenzije

»Če smo lani jeseni na tem mestu predstavili Kovačevo angleško knjigo Never mind the web, v kateri je avtor najprej orisal čas pred začetkom tiska in ob njem, razvoj založništva po njegovi iznajdbi, ključne razlike med evropskim in ameriškem knjižnim trgom ter socialni kontekst branja, ki ga je potem vezal na prihod interneta ter njegovo vlogo pri nadaljnji usodi tiskane knjige, je delo Od katedrale do palačinke nekakšen slovenski spin-off angleške verzije. V njej Kovač primerja revolucijo, ki jo je v zgodnji novoveški Evropi pomenila iznajdba tiska (pri čemer posega tudi nazaj, v sam fizični nastanek knjige, ki ga je za medij prenašanja vsebin namesto zvitkov izbralo zgodnje krščanstvo ter zaradi njene praktičnosti tudi s tem postala prodorna religija), s tisto, ki jo je v naši civilizaciji ob koncu drugega tisočletja povzročil pojav svetovnega spleta. Obogateno z mnogimi iskrivimi mislimi in spretnim povezovanjem različnih podatkov iz sveta knjige, Kovač svoje delo sklene tudi s prenosom svojih ugotovitev na slovensko knjižno pokrajino. V zvezi z njo meni, da zaradi odsotnosti učinkovite spletne knjižne prodaje slovenski založniški trg za zdaj ne zmore preiti iz analognega v digitalno vesolje, pri čemer bi se ta zaostanek lahko izkazal za usodnega, če bi se na razvitih knjižnih trgih v prihodnosti razvil poslovni model, ki bi omogočal ekonomično zalaganje e-knjig. Nova knjiga o knjigah za vse tiste, ki jih zanima življenje knjig kot medija in proizvoda z ekonomskimi in kulturnimi lastnostmi. Samo Rugelj«

O avtorju

Miha Kovač (1960) je publicist in komentator. V letih 1985-–2000 je delal v različnih slovenskih knjižnih in časopisnih založbah, med drugim je bil odgovorni urednik Mladine ter glavni urednik v založbah DZS in Mladinska knjiga. Leta 2000 je začel svojo drugo kariero kot profesor na Filozofski fakulteti. Objavil je več strokovnih monografij.

Več o avtorju