Skip to content

Rdeča knjiga

Avtor: Carl Gustav Jung

Prevod: Jan Ciglenečki, Borut Škodlar, Neža Peterle, Blaž Ciglenečki, Martin P. Kastelic

Del zbirke: Koda

Kategorija: Humanistika in družboslovje


  • leto izida: 2015
  • št. str.: 570
  • isbn: 9789612840785
  • cena: 29,00 EUR

O knjigi

Rdeča knjiga je Jungovo avtobiografsko delo, ki ga je sestavljal v času intenzivnega soočanja z lastnim nezavednim. Prvič je bila objavljena posthumno, skoraj 50 let po avtorjevi smrti. Knjiga predstavlja neprecenljiv dokument globoko človeške izkušnje enega največjih mislecev 20. stoletja, saj bralcu ponuja vpogled v »empirično« ozadje njegovega poznejšega znanstvenega dela. Jung je v Rdeči knjigi beležil svoje sanje, vizije, fantazije in čustva, zaradi česar je objavo knjige za časa svojega življenja prepovedal. Rdeča knjiga je opremljena z uvodno besedo Ulricha Hornija, obsežno spremno študijo Sonu Shamsadanija ter bogatim kritičnim aparatom.

Recenzije

»In njegov projekt je bil edinstven – človek duše ne najde v predmetih in ljudeh, Bog je namreč tam, kjer vas ni. Knjige, ki je prvič izšla skoraj pol stoletja po njegovi smrti, nikoli ni končal, ne pripravil za objavo. Zdaj je z njegovim podpisom pred bralcem. Plačal je davek na svoje ime, saj so dediči in založniki ustregli jungofiliji in ji ponudili še eno mojstrovo delo.«
-(Mladina).

»Jung v maniri nadarjenega vsestranskega ustvarjalca – lahko bi rekli kar pisatelja, scenarista in vizualnega umetnika – v Rdeči knjigi natančno opisuje, prepričljivo dialogizira in plastično upodablja zavestno sprožene fantazije in nenavadne arhetipske like, na katere je naletel med potepanjem po pokrajinah svoje domišljije.«
-(3. program Radia Slovenija).

»Interpreti menijo, da je s tem delom skušal razumeti samega sebe, razumeti strukturo človeške osebnosti, razmerje med posameznikom in družbo, ter to s skupnostjo mrtvih.«
-(Delo).

O avtorju

Carl Gustav Jung (1875–1961) je eden najpomembnejših filozofov in psihologov 20. stoletja. Švicarski psihiater, psihoterapevt in utemeljitelj analitične psihologije je s svojimi deli zaznamoval svetovno filozofijo, religiologijo, antropologijo in književnost. Razvil je številne koncepte, ki so danes nepogrešljiv del psihologije: ekstravertiranost/introvertiranost, arhetipe, kolektivno nezavedno, individuacijo, sinhroniteto. Več njegovih odmevnih knjig je izšlo tudi v slovenščini, med njimi nazadnje Psihologija in alkimija ter Rdeča knjiga.

Več o avtorju