Skip to content

Šuss - študentska skrb za slovenščino

Avtor: Več Avtorjev


  • leto izida: 2001
  • št. str.: 304
  • isbn: 9789616356404
  • cena: 3,00 EUR

O knjigi

ŠUSS – Študentska skrb za slovenščino (www.kiss.uni-lj.si/suss/) je med leti 1998-2000 preko svetovnega spleta neselektivno odgovarjal na raznorazna vprašanja o slovenščini, njeni rabi, jezikoslovju … Zbornik prinaša 270 strani vprašanj in odgovorov, ki kot celota kažejo na nujnost obstoja tovrstnega brezplačnega jezikovnosvetovalnega servisa v slovenskem prostoru, vsak zase pa nadvse življensko tolmačijo najrazličnejša slovenistična vprašanja in njihovo morebitno obdelanost v obstoječi literaturi. Poudariti velja, da se ŠUSS nikoli ni spuščal v odločanja, kaj je v slovenščini prav ali narobe, temveč je ob vsakem vprašanju poskušal problem predstaviti, navesti možne rešitve, jih obrazložiti in argumentirati ter uporabniku svetovati, naj slovenščino raje kot zgolj po pravopisu in podobnih zapovedih uporablja z lastnim preudarkom in po lastnem občutku. Tako je knjiga tudi poskus uporabnikom slovenščine okrepiti načeto jezikovno samozavest, da bodo jezik (spet) sposobni uporabljati tudi sami (torej tudi brez ŠUSS-a) (parafraza S.Ž.: Cilj ŠUSS-a je njegova samoukinitev)?. Zbrana vprašanja/odgovore spremlja kratek uvod, uvodna beseda akademika Janeza Orešnika in seveda za knjižni priročnik neizbežno stvarno kazalo oziroma za cede neizbežni iskalnik. Priloga knjigi je elektronska verzija vsebine na CD-romu.

O avtorju

Več avtorjev

Več o avtorju

Druge knjige tega avtorja