Skip to content

Umetnost in delovanje, antropološka teorija

Avtor: Alfred Gell

Prevod: Katarina Žakelj, Tomo Virk

Del zbirke: Koda

Kategorija: Razprodane knjige, Prevodno leposlovje, Humanistika in družboslovje


  • leto izida: 2007
  • št. str.: 343
  • isbn: 9789612420932
  • cena: 19,99 EUR

O knjigi

Kaj se skriva za zapeljivimi silami umetnosti? Umetnost in delovanje angleškega antropologa in dolgoletnega predavatelja na Univerzi v Oxfordu predstavlja zelo samosvoj, svež poskus razbrati vlogo in namen umetnosti v družbi. Gell pri tem ponuja teorijo, ki se radikalno razlikuje od poprejšnjih tovrstnih teoretskih poskusov. Gell pričenja s tezo, da antropološke in umetnostno-kulturološke študije ne-zahodne umetnosti sledijo ideji estetike, ki je kulturno in periodično specifična. Glavni namen ni razbiranje, kaj je estetska izkušnja neke kulture, marveč kaj napeljuje določeno kulturo k produkciji nečesa, kar korespondira z estetskim občutkom. Gell meni, da estetske teorije zavzemajo pretežno pasivno pozicijo ob razmisleku o umetniškem objektu, in posvečajo svojo pozornost umetniškemu delu kot obliki instrumentalizirane socialne akcije: izdelava objektov z namenom vplivati na dejanja in misli drugih. Knjiga predstavlja kvintesenco enega najbolj lucidnih, eruditskih in stilistično bravuroznih antropologov 20. stoletja.

O avtorju

Alfred Gell (1945 – 1997) je bil angleški antropolog in dolgoletni predavatelj na Univerzi v Oxfordu, predavatelj socialne antropologije na londonski šoli za ekonomijo. Poleg serije odmevnih člankov predstavljajo njegovo osrednje delo štiri monografije: Metamorfoza kazuarjev, Ovijanje v podobe, Neksus umetnosti in Antropologija časa (Koda, 2000).

Več o avtorju

Druge knjige tega avtorja