Skip to content

Uvod v antifilozofijo

Avtor: Boris Groys

Prevod: Tanja Petrič, Tomaž Grušovnik

Del zbirke: Koda

Kategorija: Humanistika in družboslovje, Razprodane knjige


  • leto izida: 2010
  • št. str.: 236
  • isbn: 9789612423124
  • cena: 26,00 EUR
  • leto izida: 2010
  • št. str.: 236
  • isbn: 9789612426019
  • cena: 12,99 EUR
  • Možnost branja na mobilnih napravah ter e-bralnikih, več o tem si preberite tukaj.

O knjigi

Knjiga lucidnih in ostrih filozofskih esejev Uvod v antifilozofijo se dotakne osrednje preokupacije filozofije – iskanja resnice. V 19. stoletju so se filozofi, kot so Marx, Nietzsche in Kierkegaard, dokopali do uvida v »potrošniško« naravo filozofije, ki vsako resnico spremeni v uporabno blago. Temu sledita radikalen prelom in nova veja filozofije, ki jo Groys – po analogiji z umetnostjo – imenuje antifilozofija, se pravi filozofija, ki ne operira več s kritiko, marveč z zapovedjo. Antifilozofija se po Groysu noče načelno posloviti od resnice ali rehabilitirati sofistike, temveč poudarja dejstvo, da je »resnično« v pomembnem smislu posledica posameznikovih dejanj in predvsem odločitev. Njegovi esejistični portreti velikih antifilozofov to mišljenje prvič kontekstualizirajo in postavljajo v zgodovinsko sosledje – od Kierkegaarda preko Heideggerja do Derridaja in Marshalla McLuhana. Knjiga ni le svojevrstna zgodovina filozofije, temveč tudi polemična in provokativna refleksija o stanju sodobnega mišljenja in jo lahko beremo kot napotilo mislečemu subjektu.

Recenzije

»Dandanes takšne populistične, brez večje občutljivosti in inteligence pisane knjige o filozofiji – pri čemer je treba za boljši tržni status knjige dodati bombastično predpono »anti-« – dobro v promet. Pa saj so vedno šle – in tudi bodo. O Groysovi knjigi ni treba izgubljati veliko besed, pravzaprav zadostuje čisto kratka oznaka: antifilozofija je kvazifilozofija. (Alen Širca, www.pogledi.delo.si)«

O avtorju

Boris Groys (1947, Berlin) je filozof, medijski teoretik in umetnostni kritik. Na Univerzi v New Yorku poučuje ruske in slovanske študije. Njegov opus obsega številna dela, med njimi Celostna umetnina Stalin in Kritika zbirke.

Več o avtorju

Druge knjige tega avtorja