Skip to content

Beletrina v novih prostorih

Beletrina v novih prostorih

Novo leto je čas za spremembe, kar velja tudi za Beletrino, ki se je preselila v nove prostore. Te je najela po tem, ko se je morala, tako kot druge nevladne organizacije, izseliti iz stavbe na Kersnikovi 4. Vrhunski program založbe bo po novem nastajal v Župančičevi jami, na Neubergerjevi 30 v Ljubljani.