Skip to content

Zgodbe prostorov – prostori zgodb

Zgodbe prostorov – prostori zgodb

 

Oživljanje slovenskega kulturnega turizma je močno povezano z bogato kulturno dediščino krajev in iskanjem inovativnih načinov predstavljanja vsebin obiskovalcem. S tem namenom so se Beletrina, Fakulteta za elektrotehniko in Geodetski inštitut Slovenije povezali v projektu Zgodbe prostorov – prostori zgodb, v okviru katerega razvijajo prototip mobilne aplikacije, ki bo uporabnikom v petih slovenskih občinah na interaktiven način predstavila lokalne zgodbe naše literarne dediščine. Projekt temelji na ideji, da lahko tesna povezava med prostorom in nesnovno kulturno dediščino – ljudskim izročilom, kot so bajke, basni, pripovedi, izreki, pregovori, urbane legende, znanja, veščine in literatura – s pomočjo napredne tehnologije pospeši razvoj obstoječih in novih destinacij kulturnega turizma tako v Sloveniji kot globalno, prav tako pa jo lahko uporabljajo v okviru sektorja izobraževanja in usposabljanja.


Digitalni vodnik so snovalci projekta Zgodbe prostorov – prostori zgodb zastavili na izobraževalen, zabaven in za uporabo enostaven način, obenem pa spodbuja radovednost, ustvarjalno razmišljanje in kognitivno fleksibilnost. Uporabljeni so sodobni trendi uporabniku prijazne interaktivne izkušnje, igrifikacijski modeli in ustrezna vsebinska dostopnost, prilagojena tudi ranljivim skupinam.

Vodič deluje preko mobilne aplikacije KulTura, ki jo je zasnovala Fakulteta za elektrotehniko, v okviru projekta pa ga nadgrajujejo z vsebinami, ki temeljijo na literarnih predlogah. Pri projektu s svojimi unikatnimi zgodbami sodeluje pet slovenskih občin: Ptuj, Maribor, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem in Slovenska Bistrica. Zasnovani prototipi predstavljajo tako temelje za potencialna sodelovanja z drugimi občinami v razvoju literarnega turizma kot tudi izhodišče za dolgoročno izgradnjo informacijske platforme za razvoj množice sodobnih digitalnih storitev v panogi kulturnega turizma.
Razvoj projekta je v okviru razpisa »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – CzK 2020–2021« podprlo Ministrstvo za kulturo.

"Digitalizacija v okviru pametnih mest odpira veliko priložnosti tudi za področja in sektorje, ki so v prvi vrsti spregledani. Med njimi je vsekakor sektor kulture oz. področje kulturne dediščine. V okviru čezmejnega projekta KulTura smo za partnerska mesta Črnomelj in Jastrebarsko na Hrvaškem, v našem laboratoriju razvili aplikacijo, ki predstavlja kulturno dediščino mest, povezuje lokalno ponudbo, sprehode in doživetja okusov ter omogoča digitalne animacije in virtualna srečanja z zgodovinskimi liki. Glede na odličen odziv sodelujočih mest in predvsem uporabnikov smo v novem projektu Zgodbe prostorov – prostori zgodb želeli izkoristiti že izdelano aplikacijo in jo uporabiti tudi v drugih mestih v Sloveniji. Projektno idejo smo predstavili mestnim občinam Maribor, Ptuj, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem in Slovenska Bistrica, ki so se pozitivno odzvale. Tako je nastal prototip aplikacije, namenjen vsaki izbrani občini, njihovim prebivalkam in prebivalcem ter vsem turistom, domačim in tujim, saj izdelan prototip lahko vključuje različne jezikovne različice." -Emilija Stojmenova Duh, mentorica projekta


OBČINE, KI SODELUJEJO PRI RAZVOJU PROTOTIPA

Ravne na Koroškem
Literarna pot skozi oči Levi devžeja

Levi devžej nas popelje na pot svojih otroških spominov. Prototip temeljil na oživitvi glavnega lika iz črtice Levi devžej avtorja Prežihovega Voranca, ki se sprehaja po znamenitostih občine Ravne na Koroškem in ob tem pripoveduje zgodbe, kot jih vidi in pozna samo on.

Maribor
Mariborska literarna pot nekoč in danes


Preko prepoznavnih literarnih točk v mestu nas Mariborska literarna pot na način samovodenja popelje skozi bogato literarno dediščino Maribora. Obiskovalci dobijo virtualni in fizični vpogled v dogajalni prostor in čas literarnega dela, povezanega s posameznimi točkami, ter se na današnjo podobo ozrejo skozi oči nostalgične prispodobe.

Ptuj
Poezija in vino


Samovodeno doživetje predstavlja Ptuj kot mesto poezije in vina skozi vse leto. Literarne zgodbe so povezane z lokalnimi pesnicami in pesniki, ki se opirajo na zgodovinske lokacije mesta oz. opevajo duha nekega časa, predstavljajo pa tudi vinsko ponudbo mesta in okolice. Pri prototipu je izpostavljena poezija Alojzija Remca. Foto: Matej Pušnik

Slovenj Gradec
Golob Mirko kot pripovedovalec brezčasnih znamenitosti mesta


Skozi razvoj literarnih zgodb predstavi brezčasne znamenitosti mesta, njegovih kipov in zgodovine golob Mirko, zadnji skalni golob v dolini. Ker nima več potomcev, ki bi jim lahko zaupal zgodbe mestnega brezčasja, se je domislil zanimivega načina, kako bo svoje zgodbe povedal in predal ljudem v velikem upanju, da se bodo za vedno ohranile med njimi. Zgodbe in koncept sestavlja lokalna pisateljica Andreja Odlazek Hvalec. 

Slovenska Bistrica
Bela Dama (povzeto po Živi Coprniji)

Slovenska Bistrica nadaljuje uspešno izpeljan projekt Živa Coprnija z nadgradnjo obstoječe literarne aplikacije. Po enakem principu literarizacije bodo dodane nove vsebine, izboljšana bo funkcionalnost, aplikacija pa bo nadgrajena tudi z VR-tehnologijo. Foto: Borut Brumec

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.