Skip to content
Uspešnica

Čas nesmrtnosti - smrt v dobi bionike

Avtor: Alojz Ihan


  • leto izida: 2016
  • št. str.: 200
  • isbn: 9789612842222
  • cena: 24,00 EUR
  • cena s popustom: 15,00 EUR
  • leto izida: 2016
  • št. str.: 200
  • isbn: 9789612842499
  • cena: 16,99 EUR
  • Možnost branja na mobilnih napravah ter e-bralnikih, več o tem si preberite tukaj.

O knjigi

Nova knjiga Alojza Ihana se ukvarja z vprašanji nesmrtnosti oziroma natančneje človeške želje, da bi s pomočjo novih tehnologij zamrzovanja posegal v ustroj človeškega življenja in umiranja. Fundacija Alcor za podaljševanje življenja je bila ustanovljena leta 1972 z namenom zamrzovanja in shranjevanja umrlih do časa, ko bi jih bilo mogoče z napredno medicinsko tehnologijo oživiti in ozdraviti. Leta 1976 je Alcor izvedel prvo zamrznitev, odtlej pa še več kot 130. Doslej se je nabralo že več kot tisoč članov Alcorja, ki so s plačilom 200.000 dolarjev pristopili k programu, ki jim obeta zamrznitev ob njihovi smrti. Zagovorniki krionike računajo, da bo medicinska znanost v prihodnosti tako napredovala, da bodo ljudje postali nesmrtni – zamenjati jim bo mogoče vsak okvarjen organ, vsako okvarjeno tkivo, zato bodo ob rednih medicinskih »servisih« živeli poljubno dolgo. Ta okvir predstavlja povsem nov horizont pričakovanja in človeške percepcije časa, ki ima ekonomske, simbolne, pravne in etične posledice. O njih razmišlja Alojz Ihan v prodornem, analitično briljantnem, pogosto humorno poantiranem, predvsem pa nadvse provokativnem delu.

Recenzije

»Temi, ki bi jo marsikdo najraje odrinil iz nabora, se Alojz Ihan posveča z objektivnostjo poznavalca – pa pri tem ni nikoli zoprno učenjaški ali znanstveno suhoparen – in lahkotnostjo filozofa s slogom z literata. Čas nesmrtnosti je knjiga, ki jo, potem, ko jo začnemo brati, težko odložimo, saj nas radovednost žene, da izvemo, kako bo avtor odgovoril na vprašanje, ki stoji v središču tega, s čimer se ukvarja.«
-(3. program Radia Slovenija).

»Vse, kar napiše, nagovarja kar najširši krog bralcev.«
-(Delo).

»Ihan je, bi lahko šaljivo, a nič pretirano rekli, naš najboljši zdravnik (specialist in profesor klinične mikrobiologije in imunologije) med pisatelji, pa obenem naš najboljši pisatelj med zdravniki.«
-(Delo).

O avtorju

Alojz Ihan (1961) je zdravnik, specialist klinične mikrobiologije in redni profesor na Medicinski fakulteti univerze v Ljubljani. Ob strokovnem in pedagoškem delu v medicini se Ihan ukvarja s književnostjo. Za svoje literarno delo je med drugim leta 1986 prejel nagrado Prešernovega sklada in leta 2013 Rožančevo nagrado za Državljanske eseje.

Več o avtorju