Skip to content

Estetika performativnega

Avtor: Erika Fischer Lichte

Prevod: Jaša Drnovšek

Del zbirke: Koda

Kategorija: Razprodane knjige, Humanistika in družboslovje, Prevodno leposlovje


  • leto izida: 2008
  • št. str.: 375
  • isbn: 9789612421557
  • cena: 19,99 EUR

O knjigi

Najpozneje od šestdesetih let minulega stoletja sodobnih umetnin ni več mogoče zaobjeti s pojmi tradicionalnih estetik: namesto da bi umetniki ustvarjali »dela«, vse bolj proizvajajo dogodke, ki razveljavljajo stara estetska razmerja med subjektom in objektom ter med materialnim in znakovnim statusom. Da bi lahko temu razvoju sledili, je Erika Fischer-Lichte izoblikovala tako imenovano estetiko performativnega. Ta temelji na pojmu uprizoritve in med drugim vključuje telesno soprisotnost akterjev in gledalcev, performativno proizvajanje materialnosti ter opredelitev uprizoritve kot dogodka. Estetika performativnega pomaga razumeti izrazne forme, ki želijo odpraviti meje med umetnostjo in življenjem.

Recenzije

»Knjiga (izvirnik je izšel leta 2004) se začne z opisom performansa, ki se je zgodil oktobra 1975 v galeriji Krinzinger v Innsbrucku in v okviru katerega je takrat še jugoslovanska umetnica Marina Abramović (poleg drugega) izvedla vrezovanje peterokrake zvezde v svoj trebuh s pomočjo britvice, bičanje same sebe po hrbtu ter ležanje na križu iz blokov ledu, ki jih je potem segrevala z infragrelnikom, dokler nekateri gledalci po pol ure tega niso mogli več gledati in so prihiteli k ledenim blokom, jo dvignili s križa, odnesli stran in s tem performans končali. Po mnenju Erike Fischer-Lichte, profesorice za teatrologijo v Berlinu in avtorico mnogih dramsko gledaliških študij, se je s tovrstnimi performansi začela porajati estetika performativnega, ki – za razliko od prejšnjih umetnostnih praks (katerih temelj je bilo ustvarjanje del) – poudarja nekaj drugega, in sicer proizvajanje dogodkov, predvsem takšnih, ki si želijo odpraviti meje med umetnostjo in življenjem. Za specialiste. (Samo Rugelj, Bukla)«

O avtorju

Erika Fischer-Lichte (1943, Hamburg) je ena od najuglednejših raziskovalk na področju kulturnih študij. Ukvarja se z raziskovanjem dramatike, gledališča in performansa ter poučuje na Inštitutu za teatrologijo pri Freie Universität v Berlinu.

Več o avtorju