Skip to content

Kliči me po imenu, izbor krajše proze slovenskih avtoric

Avtor: Več Avtorjev, Silvija Borovnik


  • leto izida: 2013
  • št. str.: 435
  • isbn: 9789612425111
  • cena: 35,00 EUR

O knjigi

Izbor krajše proze slovenskih pisateljic Kliči me po imenu prinaša osemintrideset črtic, novel ali odlomkov iz nekoliko daljših del, ki so napisana v posebni, fragmentarni obliki. Knjiga je nastajala ob zavesti, da Slovenci svoje literarne ustvarjalke, tako starejše kot sodobne, premalo poznamo in da njihova dela niso dovolj uzaveščena. Le malo natančnejši pregled književnosti, ki so jo pri nas ustvarile ženske, pokaže, da je bila ta vselej zelo zanimiva, raznolika in kakovostna, čeprav pogosto odrinjena na rob literarnozgodovinske pozornosti. Naš tokratni izbor je zastavljen tako, da opozarja na bele lise, obenem pa tudi z mislijo na tematske in jezikovno-slogovne novosti ter posebnosti v literaturi izbranih slovenskih prozaistk. Že v literaturi prvih slovenskih literarnih ustvarjalk, na prelomu 19. v 20. stoletje, se je pojavila ženska kot upornica zoper tradicionalne, patriarhalne vloge, in že prve pomembnejše slovenske pisateljice so načenjale številne tabu teme iz slovenskega družbenega in družinskega življenja. Ta tradicija je ostala živa vse do danes, prisotna je tudi v zgodbah iz te knjige, ki, vsaka v svojem slogu, odslikavajo čas in njegove anomalije, pa tudi radosti in presežke.

Recenzije

»Z vidika bralca/bralke brez predhodnega literarnega znanja tako delo predstavlja dobrodošel način spoznavanja (morda njemu/njej neznanih) imen iz slovenske literature. Bralec/bralka lahko vzpostavi odnos do celote ali do posameznega dela in avtorice, kar je v slovenski literaturi dobrodošlo in ne nazadnje tudi potrebno, če želimo ohraniti kritično misel. Kljub nekaterim spodrsljajem v spremni besedi in bolj ali manj uspešnemu izmikanju odgovornosti glede izbora lahko pozdravimo uredničin poskus priprave pričujočega izbora. Kliči me po imenu je torej lahko prijetno presenečenje in odlično darilo za božič, ne pa tudi strokovna študija. Kljub temu lahko samo upamo, da bo nastalo še več podobnih in boljših del kot poklon velikim ustvarjalcem na različnih področjih. (Emilija Kastelic, www.ludliteratura.si)«

O avtorju

Več avtorjev

Več o avtorju

Druge knjige tega avtorja