Skip to content

Slovenski berlinski zid

Avtor: Milan Balažic


  • leto izida: 2006
  • št. str.: 760
  • isbn: 9789612420741
  • cena: 15,00 EUR
  • leto izida: 2006
  • št. str.: 760
  • isbn: 9789612425241
  • cena: 7,99 EUR
  • Možnost branja na mobilnih napravah ter e-bralnikih, več o tem si preberite tukaj.

O knjigi

Slovenski berlinski zid: 1989 je nadaljevanje izjemno uspešne Slovenske demokratične revolucije 1986–1988 (Liberalna akademija, 2004). Tokrat avtor pred pozabo rešuje vso bogato kompleksnost dogodkov v Sloveniji in Jugoslaviji v letu 1989. Pred nami se rišejo podobe Kučanove prenove slovenske partije, prehoda ZSMS na liberalne pozicije, oblikovanja prvih novih demokratičnih strank in koalicije Demos, odločilnih kongresov, zborovanj in spopadov z Miloševićem, zvezno vlado in predvsem JLA, ki permanentno pripravlja državni udar. Nove analize nam na podlagi zdaj odkritih arhivskih gradiv z zaprašenih polic ljubljanskih in beograjskih arhivov omogočijo drugačen vpogled v razvoj dogodkov, ki so zaznamovali Slovenijo vse do današnjega dne.

Recenzije

»Slovenski berlinski zid, je nadaljevanje Slovenske demokratične revolucije 1986-1988. Osredotoča se na dogodke v ključnem letu 1989. (Biblos)«

O avtorju

Milan Balažic (1958, Ljubljana). V času demokratizacije in osamosvajanja Slovenije je aktivno sodeloval v dogodkih "slovenske pomladi" in bil poslanec prvega slovenskega demokratičnega parlamenta. Pozneje se je ukvarjal z diplomacijo in ustanovil slovensko Diplomatsko akademijo, predaval pa je tudi na različnih tovrstnih akademijah po svetu. Ob znanstvenih in strokovnih člankih ter leposlovnih delih je objavil več samostojnih monografij, med njimi: Gospostvo: trije pristopi psihoanalize k polju družbenega in političnega (1995), Slovenska demokratična revolucija 1986-1988 (2004) in Psihoanaliza politike (2007).

Več o avtorju