Skip to content

Toon Tellegen

Toon Tellegen (1941, Brielle, Nizozemska) je pisatelj, pesnik in zdravnik. Piše za otroke in odrasle, njegov literarni opus obsega več kot dvajset pesniških zbirk in več kot štirideset knjig za otroke. Za svoja dela je prejel več mednarodnih literarnih nagrad, med njimi nagrado Popescu.

Portret: Toon Tellegen
Toon Tellegen